PotPourri I - De burgerlijke rechtspleging hervormd

Op 21/01/2016 van 12u tot 14u
Prof. Dr. Stefan RUTTEN, UAntwerpen
,
,
Archived

De wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie is de eerste van een reeks Potpourriwetten. Ze hervormt de burgerlijke rechtspleging. Alle rechtspractici van het procesrecht zullen voor sommige wijzigingen vanaf 1 november 2015 en voor andere wijzigingen vanaf 1 januari 2016 met deze nieuwe regels geconfronteerd worden. De efficiëntie en snelheid van procedures moet omhoog zonder dat de kwaliteit ervan daalt. 

Potpourri I grijpt in op de dagelijkse procespraktijk en is dan ook uiterst relevant voor magistraten, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en griffiers. Door de nieuwe, buitengerechtelijke procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden in ondernemingszaken per 1 september 2017 is zij eveneens van belang voor ondernemers, CFO’s en bedrijfsjuristen

Prof. Dr. Stefan RUTTEN is professor gerechtelijk recht aan de Universiteit Antwerpen en advocaat in het kantoor Verbist&Vanlerberghe Omega Law. Hij maakt de praktische vertaalslag van de theoretische wijzigingen. 

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod: 

 • Wijzigingen aan de rechtsgang: 
  • Kennisgeving aan advocaten; 
  • De vereenvoudiging van de motiveringsplicht van de rechter; 
  • De gestructureerde conclusies en syntheseconclusies; 
  • Keuze woonplaats; 
  • Wijzigingen aan de nietigheidsleer. 
 • De digitale procesvoering via e-Box en e-Deposit; 
 • Alleenzetelende rechters en de beperking van het advies van het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken; 
 • De nieuwe, buitengerechtelijke procedure tot invordering van onbetwiste geldschulden in ondernemingszaken; 
 • Wijzigingen aan de rechtsmiddelen
  • Afschaffing sanctie indien verstekvonnis niet binnen het jaar werd betekend; 
  • De beperking van de mogelijkheden tot onmiddellijk instellen van hoger beroep
  • Het schrappen van de schorsende werking van het hoger beroep om het aantal onnodige beroepen te beperken; 
  • De taak van de rechter bij verstek.