Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen – Reglementair en fiscaal kader en optimalisatiemogelijkheden

Op 06/03/2018 van 12u tot 14u
Marga CAPRONI, Loyens & Loeff
,
,
Archived

Met ingang van het aanslagjaar 2018 wordt de Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) van kracht. De POZ laat zelfstandigen zonder vennootschap toe een “IPT-achtig” pensioen op te bouwen. Ze kunnen binnen de 80%-grens pensioenbijdragen storten bovenop de VAPZ-premie.

Om te beslissen of men voorrang geeft aan het VAPZ of de POZ én of men voor het POZ opteert dan wel een vennootschap opricht om een IPT op te bouwen, is het van belang het reglementair kader onder de knie te hebben. Gezien de specifieke behandeling op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid, worden ook de mogelijkheden tot fiscale optimalisatie onder de loep genomen.

Tijdens het seminarie worden ook kort twee verwante topics behandeld: de hervorming van de vennootschapsbelasting en de verdubbeling van de Wijnickxbijdrage.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Wie kan beroep doen op de POZ?
 • Welke belastingvermindering genieten de POZ-premies?
 • Verschillen tussen de 80%-grens voor POZ en IPT?
  • Berekening van het referentie-inkomen
  • Gevolgen van het gebruik van het gemiddelde over 3 kalenderjaren bij verlies?
  • Wat met startende zelfstandigen?
  • Welke beperking op het gebruik van backservicejaren?
  • Impact van een opgebouwd VAPZ op de 80%-grens voor de POZ?
  • Wordt rekening gehouden met aanvullende pensioenen uit “Riziv-overeenkomsten”?
  • Impact van een opgebouwd POZ op de 80%-grens voor de IPT?
 • Fiscale behandeling van de POZ
  • Wat is het bedrag van de Riziv-bijdrage en de solidariteitsbijdrage op de POZ-pensioenuitkeringen?
  • In welke mate zijn deze verschuldigd op het overlijdenskapitaal?
  • Belasting van de POZ-pensioenuitkeringen in de personenbelasting?
  • Toepasselijkheid van de erfbelasting
 • Kan het kapitaal opgebouwd in de POZ aangewend worden voor vastgoedfinanciering?
 • Fiscale optimalisatie POZ, VAPZ en IPT
 • Aanverwante wijzigingen:
  • Hervorming van de vennootschapsbelasting
  • Verdubbeling van de Wijninckxbijdrage

Mr. Marga CAPRONI is advocaat en lid van de Employment & Benefits Praktijkgroep van Loyens & Loeff in België. Binnen deze brede praktijkgroep heeft Marga ruime ervaring verworven binnen het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht en pensioengerelateerde kwesties. Op pensioenrechtelijk gebied adviseert ze cliënten over de implementatie en aanpassing van pensioenplannen beheerd door (groep)verzekeraars en pensioenfondsen. Ze heeft ruime ervaring in het domein van transactiewerk en de gevolgen hiervan op bedrijfspensioenplannen.