Overdracht/inbreng handelsfonds - Welke mogelijkheden voor optimalisatie?

Op 27/10/2016 van 14u tot 17u
Dhr. Patrick HUYBRECHTS, bedrijfsrevisor Guy Parmentier
,
,
Archived
Foto: via Shutterstock

Online seminarie van donderdag 27 oktober
Spreker: de heer Patrick HUYBRECHTS (Guy Parmentier Bedrijfsrevisor)

Aan de overdracht of inbreng van een handelsfonds zitten meer angels dan op het eerste zicht zou kunnen lijken. Vooreerst moet er geïnventariseerd worden wat er precies in het handelsfonds zit (onroerend goed, cliënteel, software, know-how, opstalrechten,…). Elk van deze onderdelen vraagt zijn eigen benadering. Daarnaast is er de manier van inbreng (quasi-inbreng, inbreng in natura,…) en de wijze van betaling.

De heer Patrick HUYBRECHTS is accountant bij Guy Parmentier Bedrijfsrevisor. Hij benadert bovenstaande aandachtspunten tijdens het seminarie vanuit fiscale, boekhoudkundige en vennootschapsrechtelijke hoek met bijzondere aandacht voor de gevolgen op het vlak van BTW, personenbelastingen, registratierechten,…

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Keuze tussen inbreng in natura en quasi-inbreng bij de overdracht van het handelsfonds;
 • Waardering aan de hand van de economische waarde of de marktwaarde;
 • Hoe herkwalificatie en simulatie vermijden bij de inbreng van een onroerend goed?
 • Behandeling in de inkomstenbelastingen, indirecte belastingen en registratierechten?
 • Onder welke voorwaarden wordt de retroactieve oprichting aanvaard en wat is de invloed op de stopzettingsmeerwaarden?
 • Bijzondere aandachtspunten met betrekking tot personenbelastingen;
 • Evaluatie van goodwill evt. gekoppeld aan een variabele vergoeding;
 • Wat met de rekening-courant schuld/vordering bij inbreng?
 • Inbreng van bijzondere activa:
  • software;
  • persoonlijke know-how;
  • materieel vast actief;
  • vruchtgebruik;
  • goederen in leasing;
  • opstalrechten.
 • Welke formaliteiten zijn van toepassing op de quasi-inbreng en hoe wordt deze getaxeerd in de PB;
 • Verkoop van het handelsfonds aan de vennootschap met uitstel van betaling
 • ...