Overdracht van de activiteiten van een accountant, belastingconsulent of erkend boekhouder

Op 24/10/2017 van 12u tot 14u
Jo DECOUTERE, O.B.A.
Wannes HENDRICKX, O.B.A.
Pieter VAN DEN BROECK & STIJN RENIERS, Monard Law
Archived

Juridische, financiële, fiscale en deontologische aandachtspunten

Sprekers: Jo DECOUTERE & Wannes HENDRICKX (O.B.A.), Pieter VAN DEN BROECK & Stijn RENIERS (Monard Law)

Een groot aantal cijferberoepers overweegt zijn activiteiten in de nabije toekomst over te dragen. Naast het gebruikelijke aantal ‘natuurlijke afvloeiingen’ (pensionering) speelt daarbij ook de toenemende consolidatiegolf een belangrijke rol.

De steeds complexer wordende regelgeving en strengere eisen van de deontologische instanties nopen de cijferberoepers tot een verregaande professionalisering (zowel organisatorisch als administratief). Een samenwerking met, of overdracht van de activiteiten aan, beroepsgenoten wordt voor vele cijferberoepers een onvermijdelijke (denk)piste.

De verregaande concurrentiedruk van de ‘grotere’ accountantskantoren noopt vele cijferberoepers niet alleen tot een verdere specialisering binnen de eigen diensten, maar tevens tot een uitbreiding van de globale activiteiten van het eigen kantoor. Een structurele samenwerking of overdracht lijkt vroeg of laat dan ook wenselijk of soms zelfs onvermijdelijk.

Daarom wordt in dit seminarie stilgestaan bij dergelijke overdracht, en in het bijzonder bij de diverse mogelijkheden waarop dit kan geschieden. De nadruk ligt daarbij op de financiële, juridische en fiscale aandachtspunten van een dergelijke overdracht.

Daarbij wordt ook stilgestaan bij de voorbereiding van een dergelijk proces. Een kantoor overlaten gebeurt immers niet van vandaag op morgen. Vooreerst moet het kantoor operationeel en financieel klaargestoomd worden, vervolgens wordt een overname (of samenwerkings-)kandidaat geselecteerd en tot slot zullen alle betrokken partijen een bepaalde periode dubbel draaien. In elk geval is het van belang hier tijdig werk van te maken en beroep te doen op specialisten met de nodige ervaring binnen uw sector.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

Financiële en fiscale aspecten

 • Welke waarderingsmethodes kunnen gebruikt worden?
 • Welke normalisatie worden op de bestaande cijfers toegepast?
 • Welke “multiples” kan u hanteren?
 • Hoe wordt de “goodwill” gewaardeerd?
 • Wat is het belang van een groeitraject? 
 • Wat doet u met overtollige activa    

Juridische aspecten

 • Kort overzicht van de diverse samenwerkingsvormen en hun voornaamste kenmerken
 • Kort overzicht van de voornaamste (al dan niet vennootschapsrechtelijke) overdrachtstechnieken en hun voornaamste kenmerken
 • Specifieke gevolgen van de deontologische verplichtingen naargelang de gekozen samenwerkingsvorm of overdrachtstechnieken.
 • Welke vergoedingsmechanismen kunnen worden gehanteerd en op welke wijze (bv. via een eenvoudige koopprijs, via een zgn. earn-out, etc.)?
 • Welke beschermingstechnieken (bijvoorbeeld verklaringen en waarborgen in geval van een overdracht van aandelen) zijn er specifiek voor cijferberoepers?
 • Hoe bereidt u het due diligence onderzoek voor?
 • Wat met de deontologische verplichtingen van het IAB of BIBF?
 • Wat met de overdracht van het personeel?

 De heer Jo DECOUTERE is managing partner van O.B.A., overnamebemiddeling en advies. O.B.A. is gespecialiseerd in het overlaten van winstgevende KMO’s met een bijzondere focus op boekhoudkantoren. Jo Decoutere zoomt in op de fiscale en financiële aspecten. Mrs. Pieter VAN DEN BROECK en Stijn RENIERS zijn advocaten bij Monard Law. Zij zijn gespecialiseerd in het vennootschapsrecht in de ruime zin en met een bijzondere focus op overnametransacties of structurele samenwerkingen (M&A).