Overdracht van accountants- en boekhoudkantoren anno 2019-2020

Van december, 2019
Jo DECOUTERE, O.B.A.
Wannes HENDRICKX, O.B.A.
Pieter VAN DEN BROECK, Monard Law

Seminarie van 03.12.2019

Overdracht van de activiteiten van een accountant, belastingconsulent of erkend boekhouder | Juridische, financiële, fiscale en deontologische aandachtspunten

Een groot aantal cijferberoepers overweegt zijn activiteiten in de nabije toekomst over te dragen, hetzij aan derden, hetzij aan de volgende generatie. Naast het gebruikelijke aantal ‘natuurlijke afvloeiingen’ (pensionering) spelen daarbij ook de toenemende consolidatiegolf en vooral de tsunami aan bijkomende administratieve verplichtingen gekoppeld aan de noodzakelijke en hoge investeringen op IT-vlak een belangrijke rol. 

De cijferberoepers zien zich zodoende gedwongen tot een verregaande professionalisering (zowel organisatorisch als administratief). 

De verregaande concurrentiedruk van de ‘grotere’ accountantskantoren noopt vele cijferberoepers bovendien niet alleen tot een verdere specialisering binnen de scope van eigen diensten, maar tevens tot een uitbreiding van de globale activiteiten van het eigen kantoor. Een structurele samenwerking of overdracht van activiteiten lijkt voor velen dan ook een onvermijdelijke alternatieve (denk)piste. 

In dit seminarie wordt nader stilgestaan bij dergelijke samenwerking of overdracht en meer in het bijzonder bij de diverse mogelijkheden waarop dit kan geschieden met nadruk op de financiële, juridische en fiscale aandachtspunten; tevens wordt stilgestaan bij de voorbereiding van een dergelijk proces. De sprekers maken u hierbij graag wegwijs. 

Volgende topics komen aan bod:

 • Financiële en fiscale aspecten:
  • Welke waarderingsmethodes kunnen gebruikt worden?
  • Welke normalisaties worden op de bestaande cijfers toegepast?
  • Welke “multiples” kan u hanteren?
  • Hoe wordt de “goodwill” gewaardeerd?
  • Wat is het belang van een groeitraject?
  • Wat doet u met overtollige activa?
 • Juridische aspecten:
  • Kort overzicht van de voornaamste (al dan niet vennootschapsrechtelijke) overdrachtstechnieken en hun voornaamste kenmerken;
  • Welke vergoedingsmechanismen kunnen worden gehanteerd en op welke wijze (bv. via een eenvoudige koopprijs, via een zgn. earn-out, etc…)?
  • Welke beschermingstechnieken (bijvoorbeeld verklaringen en waarborgen in geval van een overdracht van aandelen) zijn er specifiek voor cijferberoepers?
  • Hoe bereidt u het due diligence onderzoek voor?
  • Wat met de deontologische verplichtingen van het IAB of BIBF?
  • Wat met de overdracht van het personeel?
 • Impact van het WVV op professionele vennootschappen van cijferberoepers:
  • algemeen
  • verplichte omzetting van CVBA naar BV?
  • mijn vennoot wil stoppen: meer mogelijkheden?
  • conflicten tussen vennoten: mogelijkheden van uittreding/uitsluiting onder het WVV

Meester Pieter Van den Broeck is partner bij advocatenkantoor Monard Law en is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht in de ruime zin met een focus op transacties (o.a. fusies, overnames, familiale overdracht, herstructureringen, ...) en advies-verlening. Pieter is bijzonder goed vertrouwd met het WVV en geeft hierover geregeld seminaries. Namens O.B.A. (Overnamebemiddeling en bedrijfsadvies) nemen twee sprekers het woord: Jo Decoutere is licentiaat accountancy plus fiscale hogeschool (FHS) te Brussel met meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal, juridisch en financieel advies én Wannes Hendrickx is Master Toegepaste Economische Wetenschappen (UA), Master of Advanced Accounting (UGent) en fiscale hogeschool (FHS, te Brussel). Wannes heeft meer dan 10 jaar ervaring in financieel/fiscaal advies voor KMO’s.