Outplacement: een stand van zaken anno 2019

Van september, 2019
Nele VAN KERREBROECK , Linklaters
Laura MYLEMANS, Linklaters
,

Seminarie van 10.09.2019

Het is een vaststaand feit dat oudere werknemers doorgaans minder snel een andere job vinden. Toch zien we vandaag ook meer en meer dat de zoektocht naar een job voor mensen jonger dan 45 jaar niet altijd vlot verloopt. Daar waar het feit van meerdere jaren in dezelfde functie of sector te hebben gewerkt ongetwijfeld als een troef kan worden uitgespeeld, blijkt dit in de praktijk ook soms veeleer een rem te zijn, vooral in het kader van gespecialiseerde functies.

Vanuit die invalshoek heeft de wetgever de afgelopen jaren verschillende stappen genomen in het ontwikkelsproces van outplacementbegeleiding en gekozen voor een uitbreiding van het toepassingsgebied, alsook voor het voorzien van specifieke regels (bijvoorbeeld in het kader van medische overmacht). Het opleggen van sancties aan de werkgevers bij gebrek aan een outplacementaanbod behoort sinds de zesde staatshervorming niet meer tot de bevoegdheid van de federale overheid. 

Naar aanleiding van deze talrijke wijzigingen geven de sprekers een overzicht van de huidige stand van zaken over outplacement. Zij geven uitvoerig toelichting bij het toepassingsgebied en de procedures. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan de kostprijs en de eventuele sancties. Daarnaast zal ook outplacementbegeleiding in het kader van herstructureringen behandeld worden. Tot slot wordt nog een overzicht gegeven van vaak voorkomende praktische vragen.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • Welke vormen van outplacement bestaan er en hoe zijn deze georganiseerd anno 2019?
  • Hoe wordt outplacement gezien in het kader van een herstructurering?
  • Welke wijzigingen zijn recent doorgevoerd en welke zitten nog in de pipeline?
  • Praktische vragen en aandachtspunten (bv. wat te doen bij een ontslag om dringende reden?)

Meesters Nele Van Kerrebroeck en Laura Mylemans overlopen tijdens het seminarie de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers. Nele en Laura zijn advocaten bij Linklaters en beiden gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Nele is auteur van het boek “Outplacement: een stand van zaken” (2015) en gaf reeds verscheidene seminaries omtrent dit topic.