Optimalisatie van een cash bonus via de toekenning van aandelenopties en warrants – Een waardig alternatief?

Op 12/12/2017 van 12u tot 14u
Olivier DEBRAY , Claeys & Engels
Tilde CALLEBAUT, Claeys & Engels
,
Archived

Het fiscaal gunstregime inzake aandelenopties dateert van de Wet van 26 maart 1999 en kaderde in het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid van 1998.

Het voordeel schuilt hem hierin dat er geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op de toekenning van de opties. Indien er bovendien niet-beursgenoteerde opties worden toegekend, moet de begunstigde geen belasting betalen op het werkelijke voordeel maar slechts op een forfaitair geraamd voordeel.

Meesters Olivier Debray en Tilde Callebaut brengen helderheid en inzicht in deze bijzonder veelzijdige maar complexe materie. Tijdens hun seminarie komen onder meer volgende items aan bod:

 • De aandelenoptiewet van 1999: recapitulatie
  • Doelstellingen van de wet
  • Wanneer is de wet van toepassing?
  • Wat is een aandelenoptie en wat is een warrant?
  • Hoe werkt het?
  • Ook voor KMO’s?
 • Standpunten van de Rulingcommissie
  • Wanneer is er sprake van simulatie?
  • Kan men een cash bonus omzetten in warrants of aandelenopties? Hoe en wanneer dient dit te gebeuren?
  • Kunnen aandelenopties of warrants worden toegekend aan ontslagen werknemers?
  • Wanneer is de toekenning van aandelenopties of warrants disproportioneel?
 • Fiscale behandeling
  • Belastingtarief
  • Belastbare basis
  • Moment van belastbaarheid
 • De sociale spelregels
  • Is de toekenning steeds vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen of bestaan er toch uitzonderlijke omstandigheden?
  • Wanneer zijn aandelenopties of warrants ‘in the money’?
 • Wat met zelfstandige medewerkers en bedrijfsleiders die al dan niet via een (management-)vennootschap werkzaam zijn?
  • Circulaire 2017/C/21
  • Wanneer van toepassing?
 • Aandachtspunten; do’s & don’ts!
 • Warrants en aandelenopties als alternatief voor een cash bonus
  • Bestaan er andere alternatieven?
  • Zou de nieuwe winstpremie die van toepassing zou zijn vanaf 1/01/2018 een alternatief kunnen bieden?

Meester Olivier Debray is advocaat - vennoot bij het advocatenkantoor Claeys & Engels waar hij zich in het bijzonder toelegt op arbeids- en sociaal zekerheidsrecht alsmede sociaal strafrecht. Binnen het kantoor is hij verantwoordelijk voor het luik “compensation & benefits” en de tax compliance praktijk. Meester Debray adviseert dagelijks zowel nationale ondernemingen als multinationals, in het bijzonder in alle aspecten van het internationaal privaatrecht, internationaal socialezekerheidsrecht en internationale fiscaliteit.

Meester Tilde Callebaut is sedert 2015 medewerker bij het advocatenkantoor Claeys & Engels waar zij dagdagelijks advies geeft over de nationale en internationale fiscaliteit op het gebied van human resources in de brede zin en in het bijzonder in het domein van werknemers, bedrijfsleiders en bestuurders die internationaal mobiel zijn.

Beiden hebben talloze publicaties op hun naam staan en zijn bijzonder gewaardeerde sprekers op interne én externe seminaries.

 

! COMBO-PAKKET !: Indien u zich inschrijft voor zowel dit seminarie als voor het seminarie 'Winstpremies & 'cash for car' ' van 19 december 2017 geniet u een bijkomende korting van 15 euro (excl. BTW) op het pakket.