Optimalisatie via interim- en tussentijds dividend: vennootschapsrechtelijke en fiscale aspecten

Op 17/03/2016 van 12u tot 14u
Mr. Thomas MOERMAN, Eubelius
Mr. Vincent VERCAUTEREN, Dauginet
,
Archived
Foto: SALTOnline

Vennootschappen beschikken met het jaarlijks, interim- en tussentijds dividend over interessante middelen om hun dividendpolitiek vorm te geven. Daarbij moet steeds de fiscale impact in overweging worden genomen.

Het is vooreerst van belang de verschilpunten tussen een interim- en tussentijds dividend goed te vatten. Verder moet de uitkering van een dergelijk dividend voldoen aan bepaalde voorwaarden en binnen zekere grenzen gebeuren. Indien juist aangewend, kan het dividend een waardevol instrument zijn in het kader van het beheer van de vennootschap en de fiscale optimalisatie.

Mrs. Thomas MOERMAN en Vincent VERCAUTEREN zijn beiden advocaat, respectievelijk bij de kantoren Eubelius en Dauginet. Thomas is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en co-auteur van het artikel “Het interimdividend en het tijdstip van uitkering. Theorie en praktijk” (TRV 2015, nr. 6). Vincent is actief als fiscaal advocaat en publiceert geregeld in fiscale tijdschriften (Accountancy & Fiscaliteit, (Internationale) Fiscale Actualiteit, Tijdschrift voor Fiscaal Recht).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Verschillen tussen het jaarlijkse dividend, tussentijds dividend, interimdividend en keuzedividend
  • Welke bijzondere voorwaarden gelden er voor een interimdividend resp. tussentijds dividend (statutaire machtiging, welk bedrag, staat van activa en passiva, verificatieverslag, …)?
  • Is een uitkering van een interimdividend na afsluiting van het “lopende” boekjaar mogelijk?
  • Hoe het dividend gebruiken in het kader van een “debt push down”? Versterking van het kapitaal via een interim(keuze)dividend?
  • In welke gevallen opteren voor een interim- of tussentijds dividend (rekening houdend met de fiscale gevolgen)?
  • Onder welke voorwaarden kan het in het kader van de eindejaarsverrichtingen zinvol zijn een dividend uit te keren?
  • Hoe past u uw dividendpolitiek aan met het oog op de voorbereiding van uw liquidatiereserve?
  • Wat zijn de gevolgen van de fairness tax voor het interimdividend?