Optimale opbouw van een pensioen(spaarpot) voor zelfstandigen en bedrijfsleiders (met of zonder vennootschap)

Op 06/09/2018 van 12u tot 15u
Gerrit VAN DAELE, Universiteit Gent
,
,
Archived

Een (financieel) rustige oude dag blijft een hoofdbekommernis voor de meeste zelfstandigen en/of bedrijfsleiders. De weg daarheen verloopt evenwel niet rimpelloos ten gevolge van de voortdurende wettelijke ontwikkelingen niet alleen op puur verzekeringstechnisch vlak maar vooral op fiscaal vlak waardoor en cours de route de bestaande planning telkens opnieuw heroverwogen moet worden. Professor Van Daele doet samen met ons deze denkoefening.

Volgende topics zullen aan bod komen:

 • Overzicht en technische vergelijking van de diverse pensioenvehikels: welk pensioenvehikel heeft de voorkeur en waarom?
  • Het 4 pijler systeem uitgelegd
  • POZ – IPT – VAPZ – groepsverzekering – (duaal) pensioensparen - RIZIV
  • Rendementsvergelijking: welk pensioencontract heeft de voorkeur
  • Rendementsvergelijking: is afkoop studiejaren een alternatief?
  • Rendementsvergelijking: toch maar beter beleggen via de bank?
 • Fiscale mogelijkheden en optimalisatie.
  • Fiscale vergelijking en keuze tussen POZ – IPT – VAPZ – groepsverzekering – pensioensparen – RIZIV
  • Hervorming van de 80 % regel
  • De impact van de hervorming van de vennootschapsbelasting:
   • Wordt loon interessanter?
   • Wordt dividenduitkering een alternatief ?
   • Liquidatiereserve of IPT?
  • Is een backservice nog mogelijk? Interessant?
  • De levenslange lijfrente als valabel alternatief?
 • Er is nog meer dan alleen aanvullend pensioen!
  • Vastgoedfinanciering via de 2de pensioenpijler
  • Aanvullende waarborgen en overlijdensdekking
  • De nieuwe Assuralia gedragscode inzake verlenging van een invaliditeitsverzekering
  • Een pensioenverzekering veiligstellen bij langdurige ziekte: de problematiek van burn-out
 • Wat kan ik doen met mypension.be?
  • Onderscheid tussen pensioenreserve en overlijdenskapitaal
  • Onderscheid tussen ‘verworven’ en ‘verwachte’ prestaties
  • Hoe kan de lijfrenteberekening mijn pensioenplanning helpen? 
 • Wat brengt de toekomst inzake aanvullende pensioenen?
  • VAPW en groepsverzekering voor contractuelen
  • Nieuwe aansluitingsvoorwaarden voor groepsverzekering
  • Gelijkschakeling arbeiders – bedienden
  • Pensioen met punten?
  • Aanpassing contracten in functie van verlengde pensioenleeftijd?

Professor Gerrit Van Daele is als docent verbonden aan de vakgroep financiële economie van de Universiteit Gent. Hij is auteur van talloze artikels en uitgaven inzake verzekeringen en als docent uiteraard een ervaren en boeiende spreker.