Optimaal vastgoed aan de vennootschap onttrekken – een multidisciplinaire aanpak

Op 29/03/2018 van 12u tot 14u
HILDE MARCOU, Hoofd juridische dienst VGD
SAAR VERTENTEN, Jurist VGD
ANTHONY MEUL, KATRIEN HUYSSE, VGD
Archived

De zogenaamde “villa-vennootschappen” zijn reeds lang uit de mode. Nu dreigt een (fiscale) kater wanneer het onroerend goed terug van het patrimonium van de vennootschap overgeheveld dient te worden naar het private vermogen van de vennoten of aandeelhouders. Bij deze fiscale planning lijkt VLABEL niet echt behulpzaam.

Volgende vraagstukken komen aan bod:

 • Welke rechtshandelingen dienen begrepen te worden onder de termen “uitbreng” of “onttrekking”?
  • Eerste categorie:
   • de ontbinding (van rechtswege) van de vennootschap
   • herstructureringen: (geruisloze) fusie- en (partiële) splitsing
  • Tweede categorie: andere overdrachten van onroerende goederen:
   • kapitaalvermindering in natura
   • dividenduitkering in natura (keuzedividend)
   • verkoop
   • inbetalinggeving (compensatie met R/C)
   • ruil
   • uit onverdeeldheid treding
   • onttrekking bij inbreng (tak van werkzaamheid) - overdracht aan een andere (patrimonium)vennootschap
  • Capita selecta:
   • vruchtgebruikovereenkomsten /uitbreng blote eigendom – erfpacht en opstal
   • disproportionele kapitaalvermindering of toebedeling
 • De fiscale behandeling:
  • wanneer zijn de federale registratierechten verschuldigd en wanneer de Vlaamse registratiebelasting?
  • de fiscale behandeling door de Vlaamse decreetgever
  • de gevolgen inzake directe belastingen voor vennootschap én verkrijger(s) (natuurlijke personen en/of rechtspersonen)
  • waardering van het onroerend goed
 • De handelswijze van VLABEL
 • Optimalisatiemogelijkheden en anti-misbruikbepalingen
  • omvorming in personenvennootschap?
  • verschuiven van participaties
 • BTW en de herziening van het recht op aftrek
  • herzieningstermijn
  • onroerende bedrijfsmiddelen
  • renovatie-, omvormings- en verbeteringswerken
 • Juridische aspecten
  • aspecten van huwelijksvermogensrecht bij toebedeling van onroerende goederen
  • rechtspositie van de verkrijgers tijdens de wachttermijn - uitbreng onder opschortende voorwaarde of opschortende termijn - boeking bij de vennootschap.
  • uitbreng in 1 of in 2 akten - houding van de hypotheekbewaarder 
 • Praktische voorbeelden

In deze analyse worden Vlaamse standpunten en voorafgaande beslissingen, alsook antwoorden op interpretatieve vragen, behandeld.

De sprekers zijn allen verbonden aan VGD Accountants en Belastingconsulenten, hebben talrijke publicaties op hun naam staan en zijn bijzonder gewaardeerde sprekers op interne en externe seminaries:

 • Mevrouw Hilde Marcou is Licentiaat Rechten en Notariaat (KUL) en sedert 1994 hoofd van de juridische dienst;
 • Mevrouw Saar Vertenten is Licentiaat Rechten (RUG) en is juriste;
 • De heer Anthony Meul is Tax Manager;
 • Mevrouw Katrien Huysse is VAT Manager.