Ontslag wegens dringende reden – Recente rechtspraak en aandachtspunten voor HR-verantwoordelijken

Op 23/01/2018 van 12u tot 14u
Chris ENGELS , Claeys & Engels
Anne WILS, Claeys & Engels
,
Archived

Het ontslag wegens dringende reden is een veel gebruikte manier om een einde te maken aan een arbeidsrelatie. Het vraagt om bijzondere aandacht omwille van de strakke timing en het belang van een correcte motivering. Gezien de financiële weerslag van een onrechtmatig ontslag moet de HR-verantwoordelijke met de nodige omzichtigheid tewerk gaan.

De ontslagen werknemers vechten het ontslag bijna altijd aan voor de rechtbank. Daarbij buigt de rechter zich over de timing, het bewijsmateriaal en de feitelijke omstandigheden. De rechtspraak over deze ontslagfiguur is uitgebreid. Het is voor de HR-verantwoordelijke van belang van alles goed op de hoogte zijn.

Tijdens het online seminarie worden de basisprincipes kort opgefrist, gaan de sprekers nader in op de recente rechtspraak en komen een aantal veelgemaakte fouten van HR-verantwoordelijken aan bod. De nodige aandacht gaat onder meer naar actuele voorbeelden zoals fouten begaan via sociale media, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de schending van veiligheidsvoorschriften (mede gelet op de terreurdreiging).

Onder andere, volgende topics komen aan bod:

  1. Het begrip dringende reden - om wat soort fouten kan het gaan? Wat met feiten uit privé leven?
  2. Hoe snel moet ik als werkgever reageren? Vanaf wanneer lopen de termijnen?
  3. Welke formaliteiten moet ik naleven?
  4. Wie mag de ontslagbrief ondertekenen? Wat zo er geen bevoegde ter plaatse is?
  5. Wat met een werknemer die noch Nederlands, noch Frans spreekt?
  6. Wat soort bewijs kan ik gebruiken om de ernstige tekortkoming aan te tonen?
  7. Kan een (on)terecht ontslag om dringende reden nog kennelijk onredelijk zijn in de zin van cao nr. 109?

 

Mr. Chris ENGELS is advocaat en partner in het kantoor Claeys & Engels. Hij legt zich toe op het individuele en het collectieve arbeidsrecht, meer bepaald op het individuele en collectieve ontslagrecht. Hij is ook specialist inzake de problematiek van de overdracht van ondernemingen, outsourcing en Europese ondernemingsraden. Hij is medeauteur van het boek “Ontslag wegens dringende reden” (Kluwer).

Mr. Anne WILS is advocate bij het kantoor Claeys & Engels. Zij legt zich toe op diverse aspecten van het arbeidsrecht zoals onder meer aanwervingen, individuele ontslagen en herstructureringen, alsook op het sportrecht. Zij doet eveneens onderzoek naar de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen binnen de deeleconomie.