Ontslag personeelsafgevaardigden – 10 veelvoorkomende valkuilen voor HR-managers

Op 17/01/2017 van 12u tot 14u
Mr. Ward BOUCICQUÉ, Claeys & Engels
Mr. Olivier WOUTERS, Claeys & Engels
,
Archived
Foto: via Shutterstock

Online seminarie op dinsdag 17 januari 2017 van 12u tot 14u
Spreker: Mrs. Ward BOUCIQUÉ en Olivier WOUTERS (Claeys & Engels)

In mei 2016 vonden sociale verkiezingen plaats in 6.954 ondernemingen. Voor de raden en comités werden respectievelijk 56.932 en 69.612 kandidaten voorgedragen waarvan er 19.603 en 26.025 verkozen werden. In tal van ondernemingen geniet een grote groep werknemers een bijzondere bescherming tegen ontslag.

Ontslag van deze werknemers is mogelijk maar daarbij dient nauwgezet een stappenplan gevolgd te worden. Bovendien kan een verhoogde beschermingsvergoeding verschuldigd zijn. Als HR-manager is het cruciaal te weten wie voor welke periode beschermd is, hoe u dergelijke dossiers proactief kan aanpakken en welke de valkuilen zijn in een ontslagprocedure.

Mrs. Ward BOUCIQUÉ en Olivier WOUTERS zijn advocaat in het kantoor Claeys & Engels. Ze zijn gespecialiseerd in o.a. ontslagrecht en sociale verkiezingen. Dit maakt hen de geknipte sprekers voor dit onderwerp. Ze zijn ook auteurs van onder meer het artikel “25 jaar wet van 19 maart 1991 bescherming personeelsafgevaardigden – Overzicht van de rechtspraak sinds 2012” (Oriëntatie juni 2016).

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  1. Wie is beschermd: kandidaten, effectieve en plaatsvervangende leden OR en CPBW? Vakbondsdélégués? Europese mandaten? Conventionele organen?
  2. Duur van de beschermingsperiode - wanneer wél ‘gewoon’ ontslag mogelijk?
  3. Hoe omgaan met het beschermd statuut en hoe in de praktijk omgaan met beschermde werknemers: negatieve/positieve discriminatie?
  4. Hoe een procedure ontslag om dringende reden aanpakken?
  5. Welke ontslagredenen worden aanvaard door de arbeidsgerechten?
  6. Ontslag om economische of technische redenen: enkel bij collectief ontslag of toch ruimer?
  7. Wat met een beschermde werknemer die op SWT wenst te vertrekken?
  8. Wat met andere mogelijke vertrekregelingen voor deze beschermde werknemers?
  9. Recht op re-integratie na ontslag van een beschermde werknemer?
  10. En wat als toch een beschermingsvergoeding verschuldigd zou zijn?