Ontbinding en vereffening van een vennootschap: juridisch, fiscaal en boekhoudkundig ontleed

Op 21/06/2016 van 12u tot 14u
Dhr. Patrick HUYBRECHTS, bedrijfsrevisor Guy Parmentier
,
,
Archived
Foto: Shutterstock

Online seminarie van dinsdag 21 juni 2016
Spreker: Patrick HUYBRECHTS (bedrijfsrevisor Guy Parmentier)

Bij de ontbinding en de vereffening komen tal van vennootschapsrechtelijke, fiscale en boekhoudkundige aspecten kijken. Voorbeelden van dergelijke “issues” zijn: de deficitaire vereffening, vastgoed in de te ontbinden vennootschap, wat met een BTW-herziening,…

Alvorens deze procedure op te starten is het van belang een inventaris op te maken van de verschillende problematieken die tijdens de procedure zullen opduiken. Zo kan het raadzaam zijn een aantal voorbereidende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de procedure vlot en fiscaal optimaal verloopt.

De heer Patrick HUYBRECHTS is medewerker bij bedrijfsrevisor Guy Parmentier. Vanuit die hoedanigheid begeleidde hij tal van ontbindingen en vereffeningen. Tijdens het online seminarie zoomt hij in op de meeste voorkomende problemen tijdens de ontbinding en vereffening.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten ? Overzicht van de ontbinding en vereffening in één akte (turbo-liquidatie) en de normale procedure;
 • Fiscale aandachtspunten
  • Vennootschapsbelasting;
  • Meerwaarden bij de aandeelhouders;
  • Voorschot op de liquidatiebonus;
  • Deficitaire vereffening;
  • Minderwaarden;
  • BTW-herziening;
  • Registratierechten naar aanleiding van de verwerving van een onroerend goed?
  • Let op met bestaande vruchgebruikconstructies
 • Welke boekhoudkundige aandachtspunten?
  • Meerwaarden op terreinen en gebouwen
  • Herziening BTW
  • Raming van de vennootschapsbelasting op latente meerwaarden na verrekening van de BTW herziening
  • Inning klantenvorderingen – dubieuze debiteuren
  • Voorziening vereffeningskosten
  • Voorziening opzegvergoedingen
  • Overboeking lange termijn schulden naar korte termijn
  • Wederbeleggingsvergoeding n.a.v. vervroegde terugbetaling lening
  • Vrijvallen belastingvrije reserves