Onroerende verhuur en btw – Nieuwe spelregels vanaf 1 januari 2019!

Op 09/10/2018 van 12h30u tot 14h30u
Veerle COUSSÉE, KPMG Tax & Legal Advisors
Samir HAOUARI, KPMG Tax & Legal Advisors
,
Archived

Online seminarie van 09.10

Einde van een Belgisch concurrentienadeel en de “noodzaak” om btw-constructies op te zetten?

Het veelbesproken Zomerakkoord voorziet ook een belangrijke wijziging inzake btw.

Tot op vandaag is de verhuur van bedrijfspanden in principe vrijgesteld van btw wat, gelet op het gebrek van btw-aftrek, niet alleen een aanzienlijke kostprijsverhoging tot gevolg heeft die dient doorgerekend te worden aan de (eind)gebruiker maar tevens een belangrijk competitief nadeel betekent voor Belgische vastgoedspelers.

Daarom dat, zoals in bijna alle andere EU lidstaten, een zogenaamde “optie voor belaste verhuur” wordt ingevoerd.

Volgende topics komen aan bod:

 • Huidige stand van de wetgeving: wanneer wel/niet mét btw?
  • Opslag- en bergruimten
  • Garages en parkeerplaatsen / stallingen voor rijtuigen
  • Gemeubelde logies en kampeerplaatsen
  • Gebouwen in haven- en luchthavengebied
  • Blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines
  • Btw-lease (KB nr. 30)
  • Bijzondere regelingen:
   • Bedrijvencentra en recht tot uitoefening van een beroepswerkzaamheid
   • Winkelcentra
   • Onroerende verhuur met bijkomende diensten (kortstondige verhuur van feestzalen, seminarieruimtes…)
  • Hoe probeerde de praktijk dit “probleem” op te lossen?
   • Zakelijke rechten (bv. vruchtgebruik)
   • Actieve terbeschikkingstellingscontracten
   • Btw-eenheid
 • Het btw-optiestelsel: in welke geval kan of moet er (beter) voor btw geopteerd worden?
  • Toepassingsvoorwaarden:
   • Voor welke contracten en voor welke niet? Quid impact op btw-leases (KB nr. 30)?
   • Voor welke onroerende goederen? Quid opslagruimtes en gebouwen in haven- en luchthavengebied?
   • Vanaf wanneer?
   • Vereiste hoedanigheden van huurder en verhuurder?
  • Formaliteiten en toepassingsmodaliteiten – Overgangsmaatregelen?
   • Vermeldingen in (nieuwe of bestaande) overeenkomsten?
   • Concrete uitoefening van de keuze
   • Overgangsregeling?
  • Btw-herzieningen?
   • Zullen herzieningen van historisch betaalde btw mogelijk zijn?
   • Welke herzieningstermijn is van toepassing?
   • Met welke toekomstige btw-herzieningen dient nog rekening gehouden te worden?
   • Is de berekeningswijze gewijzigd?
 • Slotbemerkingen

Mevrouw Veerle Coussée is Partner – Indirecte Belastingen bij KPMG Tax & Legal Advisors en is momenteel KPMG Belgium’s Real Estate sector leader.

De heer Samir Haouari is Director – Indirecte Belastingen bij KPMG Tax & Legal Advisors, eveneens lid van KPMG Belgium’s Real Estate specialisatie groep. 

Beiden hebben inmiddels talloze publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde en bijzonder gewaardeerde sprekers op zowel interne al externe seminaries.