Ondernemingsverzekeringen en contractuele clausules

Op 03/09/2019 van 12u tot 15u
Gerrit VAN DAELE, Universiteit Gent
,
,
Archived

Seminarie van 03.09.2019

In het handelsverkeer worden voortdurend diverse types contracten aangegaan en ontelbare, gedifferentieerde verplichtingen en verbintenissen opgenomen. Telkens dienen zowel de leverancier als de klant-afnemer zich de vraag te stellen:

 • of de verbintenis verzekerbaar is en zo ja, (voldoende) verzekerd is;
 • wie aansprakelijk is indien er iets misloopt of iemand schade lijdt;
 • hoe desgevallend, aansprakelijkheid kan beperkt of zelfs uitgesloten worden of net niet;
 • of de verzekeraar kan aangesproken worden en moet tussenkomen en wanneer deze bijstand zal kunnen weigeren… .

Prof. Van Daele zal tijdens dit seminarie de belangrijkste clausules bespreken die in overeenkomsten kunnen opgenomen worden en die een impact kunnen hebben op de kwesties van verzekerbaarheid en verzekeringsdekking.

Volgende topics komen in detail aan bod:

 • Contractuele bepalingen:
  • Verplichting tot het afsluiten van bepaalde verzekeringen
  • Kosten verbonden aan “product recall”
  • Risico-allocatie
  • Service-level agreements
  • Schadevergoedingen
 • Beperking van de aansprakelijkheid
  • Vrijwaring
  • Exoneratie
  • Afstand van verhaal
 • Bijzondere topics:
  • De verzekering BA na levering
  • Artikel 155 van de Verzekeringswet van 2014: de verzekerbaarheid van geld- en administratieve boetes: quid met GDPR?

Professor Gerrit Van Daele is als docent verbonden aan de vakgroep financiële economie van de Universiteit Gent. Hij is auteur van talloze artikels en uitgaven inzake verzekeringen en als docent een ervaren en boeiende spreker.