Onbelast bijverdienen - occasionele burgerdiensten, verenigingswerk/vrijwilligerswerk, de deeleconomie en wijkwerken - juridische, fiscale en sociaalrechtelijke vergelijking

Op 11/06/2019 van 9u tot 11u
Guy POPPE,
,
,
Archived

Seminarie van 11.06.2019

De Wet van 18 juli 2018 betreffende de “economische relance en de versterking van de sociale cohesie” voerde 2 nieuwe (arbeids-)statuten en fiscale regelingen in het Belgisch recht in:

 • enerzijds: het “verenigingswerk”;
 • en anderzijds: een regeling voor “occasionele diensten tussen burgers”, beter gekend als de regeling op het onbelast bijklussen;

en dit bovenop of naast de bestaande bepalingen inzake het “vrijwilligerswerk” (Wet van 3 juli 2005) en de “deeleconomie”. 

De veelheid aan statuten (met elk hun eigen definities en voorwaarden) vormt een onoverzichtelijk geheel. De spreker vergelijkt de diverse statuten onder meer vanuit een juridisch, sociaalrechtelijk en fiscaal oogpunt zodat u precies kan bepalen in welke gevallen u van deze gunstregelingen kan meegenieten.

Volgende topics komen aan bod:

 • Verenigingswerk (vrijetijdswerk)
  • Wettelijk kader: definitie en toepassingsgebied
  • Wie kan verenigingswerker zijn?
  • Ten voordele van wie kan verenigingswerk verricht worden?
  • Procedure:
   • overeenkomst inzake verenigingswerk: verplichte vermeldingen
   • (elektronische) aangifte
  • Vergoeding
  • Sancties
 • Onbelast bijverdienen
  • Wettelijk kader: Wat is onbelast bijverdienen?
  • Wie kan onbelast bijverdienen en voor wie?
  • Welke “klussen” komen in aanmerking?
  • Procedure, formaliteiten en aangifteplicht
  • Vergoeding: hoeveel mag er (maximaal) bijverdiend worden?
 • Deeleconomie en vrijwilligerswerk
  • Eigen kenmerken:
   • deeleconomie
   • vrijwilligerswerk
  • Cumul – combinatie van statuten mogelijk?
 • Wijkwerken
  • De Circulaire 2018/C/121
 • Fiscaal
  • Directe belastingen:
   • fiscale gevolgen in geval van overschrijding
   • anti-fraude maatregelen en sancties
  • BTW
 • Sociaalrechtelijk
  • Onderwerping aan sociale zekerheid
  • Cumul statuten
   • Werknemers
   • Zelfstandigen
   • Gepensioneerden en bruggepensioneerden
   • Werklozen
   • Studenten
   • Huismannen en -vrouwen
  • Kinderbijslag – kind ten laste
 • Arbeidsrecht en strafrecht
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen
  • Verplichting voor uitvoerder of opdrachtgever?
  • Gratis Vlaamse verzekering voor vrijwilligers
 • Diversen
  • Mag U reclame maken? 

Jurist Guy Poppe is als licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen, in de Handels- en Financiële Wetenschappen (specialisatie fiscaliteit) en in de Rechten en tevens als houder van een bijzondere licentie in het vennootschapsrecht de uitgelezen spreekwoordelijke duizendpoot om brede en complexe materies vanuit diverse hoeken te bekijken en op een begrijpbare manier over te brengen. Jurist Poppe is alomgekend én gewaardeerd om zijn talloze publicaties en optredens als spreker.