Nieuwigheden Pandregister en hete hangijzers registerpand

Van augustus, 2019
Luc BONTINCK, FOD Financiën
Thomas DONNEZ, Eubelius
,

Seminarie van 26.08.2019

De Pandwet trad op trad op 1 januari 2018 in werking. Deze wet voerde het Pandregister in. Het laat toe een pandrecht of een eigendomsvoorbehoud te registreren, wijzigen, vernieuwen, overdragen, verwijderen of raadplegen. Verder is ook rangafstand mogelijk. De belangrijkste nieuwigheden waren invoering van het bezitloos pand en uitbreiding van het eigendomsvoorbehoud. 

Het seminarie slaat de brug tussen de praktische werking van het Pandregister en de juridische mogelijkheden die de Pandwet aanreikt. 

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Inschrijving van historische panden op de handelszaak (onder de wet van 1919) in het pandregister: praktische vragen uit de overgangsfase
  • Wat met uitbreiding van het voorwerp of aanpassing aan de overeenkomst? Quid rang?
  • Wat met een handelszaak die over meerdere arrondissementen (was) is gevestigd, of van arrondissement is gewijzigd?
  • Wat indien de pandhouder andere keuzes maakte?
 • Het voorwerp van de handelszaak: hoe te omschrijven en in te schrijven in het register?
 • Een gewaarborgd bedrag in een vreemde munteenheid: juridisch kader en recente wijzigingen aan het pandregister
 • Wat met fusie en splitsing van ondernemingen?
 • Inschrijvingen voor buitenlandse ondernemingen zonder ondernemingsnummer
 • Enforcement – hoe verloopt de executie van een pand ingeschreven in het Pandregister?
 • Het eigendomsvoorbehoud – een performante maar onderbenutte zekerheid
 •  … 

Dhr. Luc BONTINCK is fiscaal deskundige bij de FOD Financiën. Hij zoomt in op het praktische gebruik van het register, de wijzigingen en nieuwigheden die geïmplementeerd werden en op stapel staan en hoe het gebruik te optimaliseren.  

Mr. Thomas DONNEZ is advocaat bij Eubelius. Hij is lid van de praktijkgroep Bank- en Financieel recht en heeft een bijzondere focus op bank- en kapitaalmarkttransacties en financiële regulering. Voor dit seminarie selecteert hij een aantal relevante onderwerpen vanuit een juridische invalshoek.