Nieuwe regels waardering vruchtgebruik: een springplank naar de vastgoedplanning van de toekomst!

Op 15/06/2018 van 12u tot 14u
Robin MESSIAEN, Sherpa Law
,
,
Archived

Hoewel het tot de menselijke natuur behoort om te behouden wat goed is, geldt dit niet steeds in fiscalibus. Na een periode van stabiliteit in de vruchtgebruikproblematiek zijn de poppen recentelijk weer aan het dansen gegaan en werden de klassieke zekerheden wederom in vraag gesteld. Meester Messiaen bekijkt hoe een hernieuwde fiscale vrede kan bereikt worden en wat dat eventueel mag of moet kosten. Bijkomend worden alle registers opengetrokken en krijgt u een glimp op het gespecialiseerde aanbod van vastgoedplanning in de toekomst.

Volgende topics komen aan bod:

 • “Historisch” overzicht van de gangbare waarderingsmethoden, hun merites en tekortkomingen.
  • de forfaitaire waarderingsmethodes inzake registratie- en erfbelasting
  • de methode Ruysseveldt – Janssens: de discounted cash flow-berekening: een bedrijfseconomische en dus juiste waardering?
  • de financiële crisis als katalysator
 • 2016: de nieuwe methode van de Rulingcommissie:
  • ‘slechts’ suggestie van methode
  • ad hoc methodes aangebracht door de belastingplichtige
 • De richtlijnen van de belastingadministratie: fiscale controles:
  • actuele stand van zaken
  • kan U nog rekenen op enige clementie tijdens de overgangsfase?
 • Actuele stand van zaken:
  • het belang van een evenwichtige en meervoudige aanpak
  • het individueel belang van het onroerend goed op zich (en de evolutie van de vastgoedmarkt, lokaal en segmentair): waarderen wordt werken!
 • Speed dating met de waarderingsvereisten van de toekomst
 • Strengere standpunten openen de poort van de innovatie: “heeft vruchtgebruik nog zin?” maakt plaats voor “wat kunnen we nog meer doen dan vroeger?”

Laat u verrassen door enkele spitante voorbeelden van nu nog onbekende planningstechnieken die de speeltjes van de toekomst worden. Een must voor iedereen die direct of indirect in aanraking komt met vastgoedplanningAan de hand van concrete cases en praktische voorbeelden zal Meester Messiaen zijn punt maken en het seminarie stofferen. De deelnemers zullen na het volgen van dit seminarie dan ook over praktisch informatie en bruikbare richtlijnen beschikken.