Nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen B2B – Impact contractspraktijk en bedrijfsvoering

Van december, 2019
Régine FELTKAMP, VUB & MODO
Dominique WALRAVENS, MODO
,

Seminarie van 09.12.2019

De wet van 4 april 2019 voegde in het Wetboek van economisch recht nieuwe regels in voor relaties tussen ondernemingen. Naast het verbod van misbruik van “economische afhankelijkheid” van een onderneming en het verbod van oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen, wordt ook een regeling ingevoerd inzake onrechtmatige bedingen. Als gevolg van deze regeling zullen voortaan een hele reeks bedingen niet meer toegelaten zijn in contracten tussen ondernemingen of enkel toegelaten zijn mits bijzondere motivering. De impact voor de praktijk is niet te onderschatten aangezien de nieuwe regeling niet enkel zal gelden voor contracten gesloten na de inwerkingtreding van deze bepalingen (1 december 2020) maar ook op de nu reeds gesloten contracten indien zij na die datum worden vernieuwd of gewijzigd.

Tijdens dit online seminarie leggen Régine Feltkamp en Dominique Walravens u uit:

  • wanneer deze regels precies van toepassing zijn
  • hoe een onderneming zich het best voorbereidt om tegen 1/12/2020 haar overeenkomsten in overeenstemming te brengen met deze nieuwe regels
  • waar nu al op gelet moet worden bij contracten die op de onderhandelingstafel liggen
  • welke bedingen in het vizier liggen van het verbod, waarbij dit wordt geïllustreerd met een aantal praktische voorbeelden
  • wat de gevolgen zijn van de miskenning van de nieuwe regels
  • ...        

Régine Feltkamp legt zich als advocaat toe op contracten- en ondernemingsrecht. Ze is professor in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en werkte mee aan de redactie van het WER

Dominique Walravens is als advocaat actief in de domeinen ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Zij is plaatsvervangend vrederechter en sinds recent ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.