Nieuwe compliance-verplichtingen voor de financiële sector: marktmisbruik, interne gedragscodes, klokkenluidersregelingen

Op 20/02/2018 van 12u tot 14u
Carl CLOTTENS, Eubelius
Michiel STUYTS, Eubelius
,
Archived

Het toezicht op de financiële sector werd recent nogmaals aangescherpt in het kader van de algemene tendens van een pro-actievere aanpak van de zogenaamde “financiële criminaliteit” zoals misbruik van voorkennis en koersmanipulatie.

Deze ernstige vormen van marktmisbruik kunnen zowel strafrechtelijk als door de FSMA worden vervolgd. In dat kader heeft de Wet van 31 juli 2017 de strafrechtelijke sancties verstrengd en de onderzoeksbevoegdheden van de FSMA uitgebreid en afgestemd op het Europees recht. Tevens werd een zogenaamde “klokkenluidersregeling” ingevoerd waarbij daadwerkelijke of potentiële inbreuken op het financieel recht vertrouwelijk kunnen worden gemeld aan de FSMA, alsook een verplichting voor entiteiten die aan het toezicht van de FSMA zijn onderworpen om zelf een passende interne meldingsprocedure te implementeren.

De sprekers behandelen in detail de impact van deze wijzigingen, in het bijzonder voor professionelen werkzaam bij beursgenoteerde bedrijven en in de financiële industrie, en bekijken tevens welke opportuniteiten deze wijzigingen bieden in 2018.

Volgende topics komen dan ook aan bod:

1. De verstrengde regels inzake marktmisbruik

  • misbruik van en handel met voorwetenschap
  • markt- en koersmanipulatie
  • wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap

2. De bijkomende bevoegdheden van de FSMA en van de auditeur

  • onderzoeksbevoegdheden
  • administratieve en strafsancties

3. Het opmaken van een interne gedragscode / compliance-verplichtingen / klokkenluidersregelingen

  • Wanneer verplicht?
  • Voor wie verplicht?
  • Hoe op te maken: welke clausules, templates....
  • Aandachtspunten en praktische tips

Meester Carl Clottens is senior attorney bij Eubelius en voornamelijk actief in het vennootschaps- en financieel recht, met een bijzondere focus op beursgenoteerde entiteiten en is tevens gastdocent aan de KU Leuven. Meester Michiel Stuyts is advocaat bij Eubelius met bijzondere interesse voor, en expertise in, onder meer kapitaalmarkttransacties en beursgenoteerde entiteiten. Beiden hebben inmiddels vele publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde sprekers.