Nietigheid (en opschorting) van besluiten en stem onder het nieuwe WVV

Op 17/09/2019 van 12u tot 14u
Stijn DE DIER, Quinz | UAntwerpen
,
,
Archived

De regels m.b.t. nietigheid en opschorting van besluiten werden met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen grondig herzien. Zo voorziet het WVV thans in een uniforme regeling ter zake voor alle besluiten van alle rechtspersonen (en dus ook van VZW’s), alsook in de mogelijkheid om een uitgebrachte stem nietig te verklaren. De nietigheidsgronden worden tevens verder gerationaliseerd. Daarnaast krijgt de tussenkomst van de rechter in geval van misbruik van stemrecht een wettelijke basis. Tot slot grijpt het WVV in op het vlak van de vorderingsmogelijkheid en (vooral) de derdenbescherming. Dit seminarie zet alle wijzigingen op een praktijkgerichte en bevattelijke wijze uiteen.

Volgende topics komen aan bod tijdens dit online seminarie:

  • ratio legis van de regelgeving
  • toepassingsgebied van de regels inzake nietigheid en opschorting van besluiten
  • nietigheidsgronden, alsook misbruik van minderheid
  • nietigheid van een stem en (mogelijkheid tot) plaatsvervangende rechterlijke uitspraak
  • interplay met de sanctie bij schending van de regels inzake belangenconflicten
  • wie kan de nietigheid (of opschorting) vorderen: nietigheid van besluiten als schuldeisersbescherming?
  • derdenbescherming
  • procedurele aspecten, m.i.v. verjaring

Stijn De Dier is advocaat bij Quinz advocaten, waar hij zich toelegt op het vennootschaps-, insolventie- en ondernemingsrecht. Hij is tevens deeltijds docent aan de UAntwerpen, waar hij instaat voor de Grondige Studie Insolventierecht. Als vrijwillig medewerker blijft hij daarnaast verbonden aan het Jan Ronse instituut voor vennootschaps- en financieel recht aan de KU Leuven. Hij is tevens redactielid van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap – Revue Pratique des Sociétés en lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht (BCV).