Mogen beroepskosten (nog) fiscaal geïnspireerd zijn? Is artikel 49 WIB een nieuwe anti-misbruikbepaling in wording?

Op 20/06/2019 van 12u tot 14u
David ENGELBOS, PAQT advocaten
Tim VANDEWEYER, PAQT advocaten
,
Archived

Seminarie van 20.06.2019

Hoewel Artikel 49 WIB alom gekend is en op het eerste zicht duidelijke principes bevat, blijkt uit de enorme hoeveelheid aan betwistingen, rechtsleer, rechtspraak en rulings dat de concrete praktische toepassing van dit wetsartikel de nodige problemen stelt.

Er is bovendien een (kwalijke) evolutie aan de gang waarbij Artikel 49 WIB  steeds vaker gehanteerd wordt door de fiscus als een ware anti-misbruikbepaling

In dit seminarie overlopen de sprekers de meest ingrijpende en frappante evoluties inzake de fiscale beoordeling van beroepskosten en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

Aldus komen onder meer volgende topics aan bod:

  1. Artikel 49 WIB als concept: de concrete invulling van (i) de annualiteitsvoorwaarde, (ii) de intentionaliteitsvoorwaarde en (iii) de realiteitsvoorwaarde;
  2. De impact van Artikel 49 WIB op financieringstransacties: kosten van intra-groepsleningen, kosten van leningen ter financiering van kapitaalverminderingen en (super)dividenden;
  3. De impact van Artikel 49 WIB op onroerend goed in de vennootschap: vruchtgebruik vs. volle eigendom, opbrengsteigendom (door verhuring) vs. terbeschikkingstelling onroerend goed als onderdeel van bezoldiging bedrijfsleider (als VAA), strenge(re) interpretatie intentionaliteitsvoorwaarde;
  4. De impact van Artikel 49 WIB op de aftrekbaarheid van kosten i.v.m. bestuurders/bedrijfsleiders, m.i.v. de bezoldigingstheorie: fiscale fiche vs. werkelijke prestaties, belang van documentatie verlonings- en takenpakket;
  5. De impact van Artikel 49 WIB op managementvennootschappen: aftrekbaarheid van management fees en tantièmes, middel om winsten te verschuiven;
  6. Conclusies uit de rechtspraak, en aandachtspunten voor de praktijk.

Meester David Engelbos (Licentiaat in de rechten en in het fiscaal recht) is advocaat en vennoot bij PAQT advocaten te Genk waar hij zich in het bijzonder toelegt op fiscaal recht en familiale vermogensplanning. Na een carrière bij "Big Four" consultant KPMG, waar hij als erkend belastingconsulent en sedert 2005 als regiodirecteur verantwoordelijk was voor de vestiging in Hasselt van KPMG Fiduciaire, keerde hij in 2011 terug naar de balie. Meester Engelbos is een veelgevraagd spreker op tal van seminaries en heeft ook verschillende publicaties op zijn naam, o.a. met betrekking tot indiciaire taxatie, investeringsreserves, notionele interestaftrek en successieplanning.

Meester Tim Vandeweyer (Master in de rechten en Master na Master in de fiscaliteit) is eveneens advocaat bij PAQT advocaten, met een bijzondere focus op ondernemingsfiscaliteit en fiscale procedures met de fiscus en het parket. Hij verleent cliënten advies o.a. bij het aanvragen van rulings en het structureren van (overnames van) vennootschappen. Naast zijn activiteiten als advocaat was Meester Vandeweyer tevens actief als praktijk-assistent aan de Universiteit Hasselt, en is hij sinds 2017 lector aan de Hogeschool UCLL.