Moeilijke boekingen

Op 23/06/2016 van 12u tot 14u
Dhr. Patrick HUYBRECHTS, bedrijfsrevisor Guy Parmentier
,
,
Archived

Online seminarie van donderdag 23 juni 2016
Spreker: Dhr. Patrick HUYBRECHTS (bedrijfsrevisor Guy Parmentier)

Ook het boekhoudrecht kent zijn speciale gevallen. Boekingen die niet heel frequent voorkomen en waarover men beter twee keer nadenkt alvorens aan de slag te gaan.

Een foute beslissing of boeking kan extra werk meebrengen om de gemaakte fouten recht te trekken. Of in het slechtste geval hangt de cliënt een fiscale boete over het hoofd. Better safe than sorry.

De heer Patrick HUYBRECHTS  is medewerker bij bedrijfsrevisor Guy Parmentier. Hij maakte een overzicht van de 20 moeilijkste boekingen hij in zijn praktijk tegenkomt. Tijdens dit online seminarie worden deze stuk voor stuk grondig bestudeerd.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

  • Grootte van de vennootschap en boekingen die hieruit voortvloeien
  • Op welke rekeningen worden onroerende goederen geboekt?
  • Hoe een vruchtgebruik correct verwerken in de boekhouding ?
  • Wanneer en hoe de ruil van een onroerend goed boeken?
  • Hoe wordt onroerende leasing geboekt bij de leasingnemer en leasinggever?
  • Hoe boek ik een kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst of incorporatie van reserves
  • Hoe wordt een herwaarderingsmeerwaarde op vaste activa geboekt ?
  • Hoe boeken we een onbeschikbare reserve bij inkoop van eigen aandelen of bij financiering van aankoop aandelen van de vennootschap ?
  • Hoe worden ontvangen dividenden geboekt ?
  • Enz.