Mobile commerce – Juridische aandachtspunten op het vlak van consumentenbescherming en de financiële sector

Op 15/03/2018 van 12u tot 14u
Dominique BLOMMAERT , Janson Baugniet
Johan VANNEROM , Janson Baugniet
,
Archived

Mobile commerce, kortweg m-commerce, neemt het over van e-commerce als dé nieuwe trend. Consumenten kopen steeds meer aan via smartphone en tablet. Zowel gevestigde ondernemingen als start-ups spelen op deze trend in. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het boeken van een reis via de tablet;
 • de student die via een app bestelt wat hij wenst te eten. Zijn maaltijd wordt zelfs aan de deur geleverd;
 • de consument checkt dagelijks zijn bankrekening en verricht overschrijvingen via een app;
 • de Bancontact-app laat consumenten toe om onderling via een smartphone betalingen te ontvangen of uit te voeren;
 • klantenkaarten worden gedigitaliseerd en via een app en QR-code kan men punten sparen …

Tijdens het seminarie gaan Mrs. Dominique BLOMMAERT en Johan VANNEROM in op de juridische vragen die hierbij rijzen. Deze worden benaderd vanuit het consumentencontractenrecht. Tevens wordt een bijzondere aandacht besteed aan de verdere digitalisering van het betalingsverkeer en de opkomst van de kredietverstrekking via smartphone en tablet. Het boek “M-commerce” met een bijdrage van Dominique en Johan over mobiel krediet (Intersentia 2017) wordt bij het seminarie ingesloten. Bij tijdig inschrijven, zal het boek u toegestuurd worden voor het seminarie.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Aandachtspunten die gelden voor alle overeenkomsten met consumenten:
  • overeenkomsten op afstand – welke precontractuele informatieplichten rusten er op de dienstverlener;
  • het herroepingsrecht;
  • de verwerking van de persoonsgegevens van de consument.
 • Aandachtspunten voor de bancaire sector, kredietgevers en fintech:
  • de nieuwe regels inzake mobiel betalingsverkeer ingevolge PSD II, met bijzondere aandacht voor de toegang van nieuwe spelers tot de markt van het betalingsverkeer;
  • de aard van de kredietovereenkomst. Komt deze via de loutere wilsovereenstemming tot stand of gaat het om een plechtig contract? Welke vormen van de elektronische handtekening zijn geldig;
  • wat zijn de juridische mogelijkheden en belemmeringen bij het maken van reclame voor kredietovereenkomsten.