Marktpraktijken en consumentenbescherming - Recente rechtspraak en rechtsleer

Op 09/10/2018 van 9h30u tot 11h30u
Prof. Dr. Reinhard STEENNOT, Universiteit Gent
,
,
Archived

Seminarie van 09.10.2018

De vernieuwing en verdieping van de regels inzake marktpraktijken en consumentenbescherming wordt typisch gestuwd door de jurisprudentie. Ook de afgelopen jaren werden tal van vernieuwende vonnissen en arresten geveld, in het bijzonder door het Europese Hof van Justitie. De nieuwe rechtspraak kan onder meer gevolgen hebben op het vlak van marketing, contractsluiting en –herroeping en opmaak van de algemene voorwaarden.

Tijdens het seminarie zullen volgende topics aan bod komen:

  • begrippen consument en onderneming
  • overeenkomsten op afstand
  • onrechtmatige bedingen (m.i.v. schadebedingen)
  • oneerlijke handelspraktijken

Prof. Dr. Reinhard STEENNOT is professor aan de UGent en is verder  mede-oprichter  van het Interuniversitair Centrum Recht en Consument (Ugent-UA). Reinhard Steennot is voorzitter van de BRC Verbruik en lid van de Raad van Toezicht van de FSMA. Hij volgt de recente ontwikkelingen op het vlak van marktpraktijken en consumentenbescherming op de voet en publiceert op regelmatige basis hierover.