Marketing & recht: hete hangijzers rond sponsoringcontracten

Op 28/11/2019 van 12u tot 14u
Joost VYNCKIER, Backer & McKenzie
,
,
Archived

Al dan niet bewust komen we dagelijks in contact met het fenomeen sponsoring. Hoewel sponsoring als concept in een moderne samenleving alomtegenwoordig is en simpelweg niet meer weg te denken valt, bestaat hieromtrent nog heel wat begripsverwarring en juridische onduidelijkheid. De spreker beoogt in dit seminarie de meest prangende juridische kwesties aan te kaarten en reikt daarbij een aantal praktisch hanteerbare modelclausules aan.

Volgende aspecten komen tijdens het seminarie aan bod:

 • Sponsoring
  • Begripsomschrijving
  • Sponsoring als contract
   • Algemene contractuele aandachtspunten
   • Mogelijke juridische problemen bij de:
    • totstandkoming
    • uitvoering
    • beëindiging van de overeenkomst
   • Verboden en beperkingen
  • Bijzondere topics:
   • exclusiviteit
   • quid in geval van dopinggebruik, fraude en imagoschade?
   • bijzondere sponsoringsvormen
 • Ambush Marketing
  • Begripsomschrijving
  • Hoe zich te beschermen en, desgevallend, te verweren?
   • wettelijke bescherming
   • contractuele bescherming

Samen met het seminarie kan u ook de 2 betrokken publicaties van de spreker aankopen aan voordeeltarief:

 • Sponsoringcontracten (Intersentia, 2018, xl + 974 pp.) - winkelprijs 190 EUR
 • Ambush Marketing (Intersentia, 2018, xxvi + 340 blz.) - winkelprijs 95 EUR

Meester Joost Vynckier is als advocaat - associate verbonden aan de Brusselse afdeling van Baker McKenzie en doctoreerde over de juridische en economische aspecten van sponsoringcontracten. Hij heeft inmiddels diverse publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagd en bevlogen spreker op interne en externe seminaries.