M&A Due Diligence en GDPR

Van januari, 2019
Anouk FOCQUET, contrast law
,
,

Seminarie van 14.01.2019

Bedrijven en organisaties zijn voortdurend in beweging. Ze ontwikkelen nieuwe projecten, verleggen hun focus, zetten samenwerkingen op, doen overnames of worden het voorwerp van een overname. Sinds 25 mei 2018, de dag waarop de Algemene Verordening Gegevensverwerking (in het Engels afgekort: GDPR), is het aangewezen om ook in M&A transacties bijzondere aandacht te hebben voor de correcte behandeling van persoonsgegevens. 

Tijdens het due diligence proces circuleert er heel wat data tussen de verkoper en potentiële kopers. De regels van de GDPR zijn hierop van toepassing. Mogelijks nog belangrijker is om na te gaan of de target wel GDPR compliant is. Dit zal (in de toekomst meer en meer) een impact hebben op de waardering van de target.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

  • GDPR basics en de impact daarvan op M&A transacties
  • Hoe zet je correct een dataroom op? Welke data mag je daarin opnemen?
  • Welke zaken moet je onderzoeken om na te gaan of de target GDPR compliant is?
  • Heeft de keuze voor een share deal of asset deal een impact onder de GDPR?
  • Hoe dek je je als koper in voor inbreuken op de GDPR door de target?
  • Welke sancties riskeer je (als bestuurder)?
  •  …

Anouk FOCQUET is senior associate bij contrast law. Ze voert privacy en data protection audits uit bij internationale en Belgische ondernemingen in verschillende industrieën, waaronder de autosector. Ze heeft een ruime ervaring in alle aspecten van privacywetgeving, met in begrip van e-privacywetgeving. Ze adviseert over thema’s zoals loyalty campagnes en direct marketing, cameratoezicht, klokkenluiderssystemen en M&A due diligence onderzoeken. Ze is binnen haar expertisedomein een veelgevraagd spreker en auteur.