Loonoptimalisatie via collectieve verloning: de winstpremie

Op 28/02/2019 van 9:15u tot 11:15u
Anton AERTS, Bird&Bird LLP
Mary-Ann STAAR, Bird&Bird LLP
,
Archived

Seminarie van 28.02.2019

Tien jaar na de invoering van de 'loonbonus', maakte de 'winstpremie' vorig jaar haar intrede als nieuwe collectieve verloningsoptie. De nieuwe winstpremie dient om de werknemers te stimuleren door hun koopkracht te versterken (deels) afhankelijk van de prestaties van de onderneming. Eén jaar na haar intrede maken we hier graag de balans van op.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • De winstpremie in detail:
  • algemene principes en toepassingsgebied
  • identiek of gecategoriseerd
  • invoeringsprocedure
  • sociale en fiscale behandeling
  • sancties
 • Hoe situeert deze premie zich ten opzichte van:
  • cao 90
  • warrants
  • klassieke bonus
  • Wat is van deze verloningselementen de laatste stand van zaken?

Sprekers van dienst zijn meesters Anton Aerts en Mary-Ann Staar, senior associates bij Bird&Bird LLP. Zij hebben beiden een ruime ervaring als arbeids- en sociale zekerheidsexpert en ondersteunen zowel nationale als internationale cliënten omtrent loon en voordelen aan werknemers. Beiden treden regelmatig op als spreker. Hun praktijkervaring en klantgerichtheid staan borg voor een boeiend seminarie dat u efficiënt up-to-date brengt inzake nieuwe verloningsopties voor werknemers.