Het nieuwe erfrecht – Welke gewijzigde perspectieven voor estate planning?

Op 09/11/2017 van 12u tot 14u
Rutger VAN BOVEN, BDO
Sven HUBRECHT, BDO Gent
,
Archived

Online seminarie van 9 november 2017
Sprekers: de heren Rutger Van Boven (Senior manager BDO Belgium) en Sven Hubrecht (Advisor BDO Belgium)

Nieuwe regels voor schenken en erven, andere perspectieven voor gezinnen en vermogensplanners en het einde van familieruzies omtrent erfenissen?

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. De ingrijpende wijzigingen met betrekking tot reserve, schenkingen en erfovereenkomsten leiden tot nieuwe inzichten en invalshoeken op het vlak van estate planning. Wie een successieplanning uitwerkte krijgt de mogelijkheid deze onder de bestaande regeling te behouden dan wel gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Het online seminarie geeft u de mogelijkheid de successieplanning nog in 2017 tegen het licht te houden en de verwachte drukte bij het notariaat in de zomer van 2018 voor te zijn.

De sprekers gidsen ons door de krijtlijnen van de hervormingen, onder andere:

1. Reserve

  • Meer beschikkingsvrijheid voor erflater: 50% van de nalatenschap;
  • Afschaffing reserve (groot)ouders;
  • Inkorting in waarde: begiftigde mag geschonken goed behouden;
  • Waardering schenkingen op datum van schenking, maar geïndexeerd tot op de dag van het overlijden.

2. Schenking als voorschot op erfenis

  • Vermoeden van schenking als voorschot op erfenis zal enkel nog gelden voor schenkingen aan kinderen;
  • Inbreng in waarde: begiftigde mag geschonken goed behouden.

3. Erfovereenkomsten

  • Principieel verbod van overeenkomsten over een toekomstige nalatenschap wordt versoepeld;
  • Zijn er voldoende waarborgen zodat éénieder begrijpt wat men tekent?

4. Schenkingen uit het verleden

Voor de schenkingen uit het verleden zullen de schenkers, binnen het jaar na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad, kunnen kiezen voor het huidige systeem van inkorting en inbreng of het nieuwe systeem. Bij stilzitten zullen de nieuwe regels van inkorting en inbreng automatisch van toepassing worden. Het zal dan ook aangewezen zijn om bestaande successieplanningen te herevalueren in het licht van het nieuwe erfrecht.

5. Inwerkingtreding

 

De heer Rutger Van Boven is partner bij BDO, waar hij in het bijzonder instaat voor de adviesverlening inzake successieplanning, vastgoedplanning en vennootschapsrecht. De heer Sven Hubrecht is advisor van BDO Gent waar hij in het bijzonder instaat voor de adviesverlening inzake successieplanning.  Beiden hebben inmiddels vele publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde en bijzonder gewaardeerde sprekers op zowel interne als externe seminaries.