Langdurig verzuim en re-integratie van werknemers

Op 31/05/2017 van 12u tot 14u
Mr. Filip TILLEMAN, Tilleman Van Hoogenbemt
Drs. Reijer PILLE, Falke & Verbaan
Dhr. Philippe LALIEU, ISW Eupora
Archived

Online seminarie van 31 mei 2017
Sprekers:
Mr. Filip TILLEMAN (Tilleman Van Hoogenbemt), drs. Reijer PILLE (Falke & Verbaan) en dhr. Philippe LALIEU (Pulso Europe)

Met een nieuw wetsontwerp en KB wordt de wetgeving rond de re-integratie van werknemers nieuw leven ingeblazen. In 2007 verschenen hieromtrent reeds bepalingen maar deze bleven dode letter.

De regels die van toepassing zijn wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, ondergingen belangrijke wijzigingen. Er moeten inspanningen geleverd worden om de werknemer te begeleiden naar ander of aangepast werk volgens de bij koninklijk besluit bepaalde stappen. De definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer inroepen als overmacht die de arbeidsovereenkomst beëindigt, zal pas kunnen als het re-integratietraject is beëindigd.

In dit kader is het interessant bij onze noorderburen inspiratie te zoeken. De Wet Poortwachter is een stuk strenger wat betreft de verplichtingen op het vlak van de re-integratie alsook het betalen van de loonlast door de werkgever. Er is dan ook heel wat meer know-how rond deze problematiek.

Mr. Filip TILLEMAN is advocaat en partner in het kantoor Tilleman Van Hoogenbemt, een kantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht. De heer Reijer PILLE is directievoorzitter bij de Falke & Verbaan Groep en is gespecialiseerd in het realiseren van gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties, met name op vlak van verzuim en re-integratie. Reijer deelt zijn ervaringen met de Wet Poortwachter. De heer Philippe LALIEU is actief bij Pulso Europe, een spin-off van de KULeuven gespecialiseerd in welzijn op het werk.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Mr. Filip Tilleman
  • Situering van het nieuwe wetsontwerp
  • Belangrijkste implicaties
  • Uitdagingen voor onze Belgische bedrijven en organisaties
 • Drs. Reijer Pille
  • Wettelijk kader in Nederland: de Wet Poortwachter
  • Hoe gaan bedrijven en organisaties in Nederland in dit kader om met verzuim en re-integratie?
  • Wat zijn de resultaten van dit beleid?
 • Dhr. Philippe Lalieu
  • Hoe kan een verzuim- en reïntegratiebeleid er uit zien?
  • Welke preventieve en curatieve maatregelen worden genomen door bedrijven en organisaties?
  • Plaats van een verzuim- en reïntegratiebeleid in een geïntegreerd welzijnsbeleid