Tips and tricks voor schuldeisers - Hoe voorkomt U dat wanbetalers Uw KMO in ademnood brengen?

Op 12/06/2018 van 12u tot 14u
Pieter VAN AERSCHOT, Marlex Advocaten
,
,
Archived

Hoe voorkomt U dat wanbetalers Uw KMO in ademnood brengen?

Openstaande facturen brengen niet alleen de relatie met uw klant in gevaar maar zetten bovendien uw cashflow-positie onder druk. Daarom is het essentieel hier zo goed mogelijk tegen gewapend te zijn. Vanuit zijn ruime praktijkervaring overloopt Mr. Van Aerschot op een praktische manier de beste tips & tricks voor schuldeisers die zich willen indekken tegen mogelijke insolvabele of slechte betalers, rekening houdend met de impact van de diverse recente wetswijzigingen (Potpourri, Wetboek Economisch Recht…).

In dit seminarie zal de spreker het contracteerproces chronologisch doorlopen waarbij onder meer volgende topics aan bod zullen komen:

1. Aandachtspunten bij het contracteren:

 • duidelijke facturatie en verplichte vermeldingen
 • redactie van algemene voorwaarden
 • keuze van contractspartner:
  • hoe op efficiënte wijze de solvabiliteit controleren?
  • welke externe data zijn vlot toegankelijk?
 • opleggen van contractvoorwaarden
 • andere

 2. Aandachtspunten bij het invorderen:

 • aanmaningsfase
 • invordering van onbetwiste (geld)schulden tussen ondernemingen – de IOS-procedure.
  • keuzerecht tussen gerechtelijke of administratieve invordering? wat indien de IOS-procedure niet gebruikt wordt?
  • de voor- en nadelen van de IOS-procedure; achterpoortjes voor de schuldenaar die niet wil of kan betalen.
  • het concept “nutteloze” (proces)kosten.
 • buitenlandse debiteuren en hoofdelijk aansprakelijke vennoten van VOF of Comm.V.

3. Aandachtspunten bij het uitvoeren:

 • drukkingsmiddelen
 • procedurele actiemiddelen

4. Wat bij WCO of discontinuïteit van de schuldenaar? 

5. Toekomst?

 

Mr. Pieter Van Aerschot van het ondernemersadvocatenkantoor Marlex heeft een ruime ervaring in het handels- en insolventierecht. Hij wordt regelmatig aangesteld als curator en vereffenaar en begeleidt ondernemingen bij de redactie van algemene voorwaarden en bij de invordering van onbetaalde schulden.