IP, IC & Fiscaliteit: een volledig overzicht van de IP en IC problematiek met bijzondere invalshoek vanuit de fiscaliteit

Op 24/06/2019 van 12u tot 14u
Jonas HELAUT, Everest Advocaten
Anthony BOCHON, Everest Advocaten
,
Archived

Seminarie van 24.06.2019

Intellectueel kapitaal (IC) en intellectuele eigendom (IP) nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het vermogen van ondernemingen. Zaken die vandaag futiliteiten lijken zijn morgen misschien miljoenen waard. Nochtans blijken veel bedrijven hier nog steeds (te) weinig aandacht aan te schenken en wordt de betrokkenheid bij het intellectueel kapitaal verwaarloosd met mogelijks zeer dure consequenties op termijn.

De sprekers, beiden autoriteiten ter zake, helpen u in dit hands-on seminarie bij het identificeren en beschermen van deze assets, bekijken de diverse fiscale aspecten en steunmaatregelen en geven aan waar een (gespecialiseerd) advocaat een ontegensprekelijke meerwaarde kan bieden.

Volgende topics komen aan bod:

 • IP
  • Wat dient verstaan te worden onder “intellectuele eigendom” of “intellectueel kapitaal”?
  • Wat is het verschil tussen merken, octrooien, tekeningen en modellen en het auteursrecht?
  • Auteursrecht: een recht in volle evolutie
  • Merken: de kracht van marketing
  • Octrooien: het intellectuele eigendomsrecht bij uitstek voor de industrie van materialen en machines
  • De overige intellectuele eigendomsrechten: hoe maken we iets complexer dat op zich al moeilijk is
  • Praktijkvoorbeelden en praktische toepassingen: de rode zool van Louboutin
   • Belgische cases
   • Hof van Justitie
 • Fiscaal
  • de auteursrechten in de directe belastingen
   • algemene principes en voorbeelden
   • valkuilen met verwijzing naar (recente) rulings
  • de aftrek voor innovatie-inkomsten
   • historiek: de octrooi-aftrek - uitdoofscenario
   • de aftrek voor innovatie-inkomsten
    • Wie kan aanspraak maken op de aftrek voor innovatie-inkomsten?
    • Welke intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking?
    • Welke inkomsten worden bedoeld?
    • Berekening van de aftrek voor innovatie-inkomsten
    • Het fiscaal voordeel van de aftrek voor innovatie-inkomsten
    • Welke formaliteiten moeten worden vervuld?
    • Vergelijking tussen de ‘oude’ octrooi-aftrek en de aftrek voor innovatie-inkomsten
 • Waar en wanneer is de bijstand van een (gespecialiseerd) advocaat nuttig of noodzakelijk?
  • licentieovereenkomsten en andere overeenkomsten voorbereiden
  • intellectuele eigendomsrechten deponeren
  • voorlopige en bewarende maatregelen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen
  • schadevergoeding en proceskostenvergoeding

Meester Jonas Helaut (Everest Advocatenis gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, handelsrecht, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting; hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association). Meester Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels en publicaties en een gewaardeerd spreker op interne en externe seminaries.

Meester Anthony Bochon is eveneens advocaat bij Everest en is tevens verbonden aan de Université Libre de Bruxelles als wetenschappelijk medewerker en assistent-docent in economisch recht en Europees recht. Hij is de redactiesecretaris van de European Journal of Consumer Law en expert voor de Europese Commissie. Zijn deskundigheid op gebied van disruptieve technologieën heeft hem tot een van de meest erkende experten ter wereld in het domein van de nanotechnologiewetgeving gemaakt. Hij is auteur van vele conferenties en publicaties over het economisch recht, inclusief intellectuele eigendom, en nieuwe technologieën