Internationale distributiecontracten – de kernaspecten

Op 14/01/2020 van 12u tot 14u
Dave MERTENS, Schoups Advocaten
,
,
Archived

Seminarie van 14.01.2020

Een goede distributierelatie kan voor alle betrokken partijen een win-win zijn en de aangewezen manier voor ondernemingen om hun aanbod uit te breiden en/of om nieuwe markten aan te boren.

Vermits de inzet vaak groot is, is een uitgeschreven overeenkomst veelal raadzaam om de samenwerking vlot te laten verlopen, tegengestelde visies te vermijden, investeringen veilig te stellen én om te anticiperen op voortdurend wijzigende (markt)omstandigheden. Partijen die op langere termijn willen samenwerken hebben eerder nood aan maatwerk dan aan confectie. One size does not fit all. Niet minder belangrijk is het om voor ogen te houden welke pistes mogelijks niet afdwingbaar zijn, bv. in het licht van het (Europees) mededingingsrecht, de Belgische Alleenverkoopwet of andere (bijzonder) dwingende bepalingen. 

Tijdens dit online seminarie zal Dave Mertens de kernaspecten bespreken waarmee partijen in ieder rekening dienen te houden alvorens enige (internationale) distributieovereenkomst aan te gaan, zoals:

 • (dwingende) precontractuele informatieverplichtingen?
 • (gedetailleerd) uitgeschreven overeenkomst?
 • welbepaalde producten, merken of gamma’s?
 • (niet-)exclusiviteit?
 • aankoop- en verkoopprijzen
 • betalings- en leveringsvoorwaarden
 • productaansprakelijkheid & recall
 • geheimhouding, IP & knowhow
 • duur & (gevolgen van) beëindiging
 • cliënteelvergoeding?
 • (niet-)concurrentie en/of (niet)afwerving?
 • forum & toepasselijk recht

Telkens komen de belangrijkste mogelijkheden aan bod en een of meerdere modelclausules, alsook welke regels gelden indien partijen geen bijzondere afspraken maken of ervoor kiezen om hun samenwerking aan te vatten zonder uitgeschreven overeenkomst.

Dave Mertens is partner bij Schoups. Hij is ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen. Dave publiceert geregeld over distributierecht, marktpraktijken en insolventie en geeft hierover lezingen. Binnen het kantoor legt hij zich dan ook vooral op deze materie toe. Daarnaast is hij deeltijds verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. Hij promoveerde als Doctor in de Rechten met een proefschrift over “Bescherming van cliënteel”. Van 2012 tot 2018 doceerde hij als gastprofessor het vak “Vergelijkend, Europees en Internationaal Handelsrecht”.