Insolventierecht en executiemogelijkheden: nakende insolventie - stand van zaken en te verwachten Europese ontwikkelingen

Van oktober, 2019
Bart HEYNICKX, Altius Advocaten
,
,

Seminarie van 22.10.2019

Ondanks alle voorzorgen kan niet uitgesloten worden dat een handelspartner toch in financiële moeilijkheden geraakt. Welke mogelijkheden hebt u nog? En zijn de door u onderhandelde zakelijke rechten en zekerheden voldoende “samenloopproof”?

Tijdens dit webinar komen volgende topics aan bod:

 • Het nieuwe Boek XX WER en algemene beginselen
 • Praktische problemen bij (nakomende) insolventie:
  • Voorafgaandelijke beslagen en hun gevolgen
  • Lopende overeenkomsten
  • (Zakelijke) rechten en insolventie:
   • eigendomsvoorbehoud
   • retentierecht
   • goederen in onverdeeldheid
   • vruchtgebruik/opstal/handelshuur
 • Europese evoluties:
  • De nieuwe EU-richtlijn inzake reorganisatie
  • Het Europees bankbeslag
 • Bijzondere aandachtspunten:
  • uitwinning van aandelen
  • persoonlijk faillissement van bestuurders van vennootschappen

Mr. Bart Heynickx is advocaat-counsel in het kantoor ALTIUS te Brussel waar hij zich in het bijzonder toelegt op geschillenbeslechting, insolventie en herstructureringen. Specifiek in deze domeinen is hij een regelmatig spreker op conferenties en seminaries en heeft hij reeds vele publicaties op zijn actief. Meester Heynickx is bovendien voorzitter van het Anti-Fraud Forum van INSOL-Europe.