Insolventierecht en executiemogelijkheden: nakende insolventie - stand van zaken en te verwachten Europese ontwikkelingen

Op dinsdag 22 oktober, 2019 van 12u tot 14u
Bart HEYNICKX, Altius Advocaten
,
,
Zet in uw agenda 22 oktober, 2019 12:00 22 oktober, 2019 14:00 Insolventierecht en executiemogelijkheden: nakende insolventie - stand van zaken en te verwachten Europese ontwikkelingen Online Lexalert seminar "Insolventierecht en executiemogelijkheden: nakende insolventie - stand van zaken en te verwachten Europese ontwikkelingen" Lexalert MM/DD/YYYY

Ondanks alle aandacht, opvolging en voorzorgen kan niet uitgesloten worden dat een wederpartij in contractuele relaties toch in financiële moeilijkheden geraakt en dat u als schuldeiser in een fase komt van navolgende insolventie waarbij u zich genoodzaakt ziet om te bekijken welke rechten en verhaalsmogelijkheden u resten, en u zich moet afvragen of de door u genegocieerde (én bekomen) zakelijke rechten en/of zekerheden “samenloopproof” blijken?

Volgende topics komen aan bod:

 • Het nieuwe Boek XX WER en algemene beginselen
 • Praktische problemen bij (nakomende) insolventie:
  • Voorafgaandelijke beslagen en hun gevolgen
  • Lopende overeenkomsten
  • (Zakelijke) rechten en insolventie:
   • eigendomsvoorbehoud
   • retentierecht
   • goederen in onverdeeldheid
   • vruchtgebruik/opstal/handelshuur
 • Europese evoluties:
  • De nieuwe EU-richtlijn inzake reorganisatie
  • Het Europees bankbeslag
 • Bijzondere aandachtspunten:
  • uitwinning van aandelen
  • persoonlijk faillissement van bestuurders van vennootschappen

Meester Bart Heynickx is advocaat-counsel in het kantoor ALTIUS te Brussel waar hij zich in het bijzonder toelegt op dispute resolution, insolvency en restructuring (proceedings). Specifiek in deze domeinen is hij een regelmatig spreker op conferenties en seminaries en heeft hij reeds vele publicaties op zijn actief. Meester Heynickx is bovendien voorzitter van het Anti-Fraud Forum van INSOL-Europe.