An inconvenient truth: de opwarming van het fiscaal klimaat ten gevolge van de toenemende internationale transparantie en gegevensuitwisseling

Op 01/06/2018 van 12u tot 14u
Niels DIEPVENS, Tiberghien Advocaten
Elke DE LEEUW, Tiberghien Advocaten
,
Archived

An inconvenient truth: de opwarming van het fiscaal klimaat ten gevolge van de toenemende internationale transparantie en gegevensuitwisseling

Wie anno 2018 nog steeds de hoop koestert om via buitenlandse rekeningen, verzekeringspolissen of structuren onder de Belgische fiscale radar te blijven, zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Meester Niels Diepvens schetst de (internationale) historiek van de financiële gegevensuitwisseling, verschaft een duidelijk inzicht in de huidige stand van zaken en geeft aan waar er (nog) mogelijkheden zijn om (voorlopig) alsnog te ontsnappen aan de automatische uitwisseling van gegevens. Meester Elke De Leeuw geeft toelichting bij de ‘Luxemburgse’ vraag om inlichtingen van de Belgische fiscale administratie en de mogelijkheid en/of noodzaak tot fiscale regularisatie. 

De volgende topics zullen uitgebreid aan bod komen:

 • Actuele wettelijke basis voor gegevensuitwisseling inzake private vermogens:
  • Artikelen 318 en 322 WIB 92: het Belgische “bankgeheim”
  • Het Centraal Aanspreekpunt
  • Common Reporting Standard (CRS) OESO 2014
  • Afschaffing van de Europese Spaarrichtlijn
  • De Europese FACTA: bijstandsrichtlijnen 2011/16/EU en 2014/107/EU
  • De Wet van 16 december 2015: omzetting in de Belgische wetgeving
  • Artikel 338 WIB 92
  • De Belgian CRS-guidance: richtlijnen van de FOD Financiën
 • CRS “Common Reporting Standard”: de nieuwe norm inzake automatische gegevensuitwisseling.
  • Belgen én niet-inwoners
  • Natuurlijke én rechtspersonen
  • Rechtstreeks of onrechtstreeks
  • Actieve niet-financiële entiteit (de NFE – formule)
  • Passieve niet-financiële entiteit (look through approach)
  • Rekeninghouder moet zijn statuut zelf bepalen; tegenbewijs?
  • Enkel bancaire gegevens?
 • Zware lasten voor de Belgische financiële tussenpersonen
  • Kwalificatie van de vermogensstructuren
  • Due diligence, identificatie-  en rapporteringsverplichtingen
  • Privacywetgeving
  • Bewaringsverplichting van gerapporteerde bankgegevens
 • Hoe vangt de Belgische fiscale administratie deze gigantische stroom van (nieuwe) informatie op en wat doet ze er concreet mee? De ‘Luxemburgse’ vraag om inlichtingen van de Belgische fiscale administratie als concrete casus. 
  • Omvang VOI
  • Op welke manier reageren? 
  • Wat in geval van eerder niet – aangegeven inkomsten en/of kapitalen? Is er nog een mogelijkheid tot fiscale regularisatie via de reguliere procedure?
 • Overzicht werking regularisatieprocedure 
  • Overzicht wetgevend kader (federaal, regionaal, samenwerkingsakkoorden)
  • Overzicht werking procedure
  • Gevolgen?
 • “Volharding in de boosheid”?
  • Geen regularisatie (al dan niet na VOI)?
  • Fiscale en strafrechtelijke risico’s? 

Meester Niels Diepvens is advocaat bij Tiberghien sedert 2017 en legt zich in het bijzonder toe op internationaal en Europees fiscaal recht, fiscale procedure, rechtspersonen- en vennootschapsbelasting en rechtsbescherming. Meester Diepvens behaalde een doctoraat in het fiscaal recht met een proefschrift over internationale fiscale gegevensuitwisseling en rechtsbescherming van de belastingplichtige, is docent in het fiscaal recht en het ondernemingsrecht aan de Hogeschool PXL en wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Hasselt, is kernlid van het ‘European Tax Law Center’ binnen WTS Global en lid van IFA België. Hij is een veelgevraagd spreker op binnenlandse en buitenlandse seminaries en auteur van talrijke publicaties in toonaangevende nationale en internationale tijdschriften.

Meester Elke De Leeuw is eveneens advocaat bij Tiberghien sedert 2013 en is in het algemeen actief binnen de praktijkgroep Estate Planning. Zij legt zich in het bijzonder toe op dossiers van fiscale regularisaties en dossiers met (inter)nationale vermogensstructuren (m.i.v. Kaaimantaks).