Incasso van binnen- en buitenlandse handelsvorderingen – Welke preventieve en curatieve middelen?

Op 09/03/2017 van 12u tot 14u
Dhr. Paul BECUE, Credendo
,
,
Archived

Online seminarie van donderdag 9 maart 2017 (duur opname: 01h 55m 32s)
Spreker: Dhr. Paul BECUE (Credendo)

Zolang handelsvorderingen betaald worden, is er geen vuiltje aan de lucht. De problemen starten echter wanneer betaling uitblijft. Wanneer u als Belgische leverancier een positieve beslissing van een Belgische rechtbank op een Belgische debiteur verkrijgt, liggen de zaken tamelijk eenvoudig en kan u de gerechtelijke uitspraak makkelijk laten uitvoeren.

De zaken liggen echter anders wanneer het gaat om een beslissing van bv. een Belgische rechtbank op een buitenlandse debiteur: hoe kan u de gerechtelijke uitspraak in uw voordeel, laten uitvoeren in het buitenland? We komen hier immers op het terrein van het Internationaal Privaatrecht (IPR), één van de moeilijkste domeinen in het recht.

Gelukkig zijn er in Europees verband de laatste tien jaar diverse initiatieven genomen om dit proces te vereenvoudigen. Tijdens het seminarie gaat de heer Paul BECUE hier dieper op in. Paul is werkzaam bij Credendo en publiceerde recent de driedelige reeks “Procedurerecht met betrekking tot onbetaalde handelsvorderingen” in het Tijdschrift voor Verzekeringen. Zijn boeken over krediet- en borgtochtverzekering gelden als de referentie en werden in het Frans en Engels vertaald.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Kort overzicht van welke preventieve maatregelen mogelijk zijn.
  • Hoe voert u een vooronderzoek m.b.t. potentiële contractspartijen?
  • Aandachtspunten bij het opstellen van de algemene en contractvoorwaarden?
  • Hoe de eis formaliseren in het preventieve stadium?
 • Hoe overgaan tot de recuperatie van binnen- en buitenlandse handelsvorderingen?
  • Wat zijn de relevante Europese richtlijnen m.b.t. de betalingsachterstand (het kader)?
   • Richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000
   • Richtlijn 2011/7/EU van 16 februari 2011
  • Wat is de draagwijdte van de Rome I-Verordening Nr. 593/2008 van 17 juni 2008 m.b.t. het toepasselijk recht?
  • Welke beschikkingen en titels kan de schuldeiser bekomen op Europees vlak?
   • Europese Executoriale Titel (EET) - Vo. nr. 805/2004
   • Europees Betalingsbevel (EBB) - Vo. Nr. 1896/2006
   • Europese procedure geringe vorderingen (EPGV) - Vo. Nr. 861/2007
   • Onderlinge vergelijking EET-EBB-EPGV
  • Welke markante verbeteringen aan de invorderingsprocedures door de Brussel Ibis-Vo Nr. 1215/2012 van 12 december 2012?
  • De nieuwe Belgische administratieve buitengerechtelijke procedure (Wet Potpourri I van 19 oktober 2015), of de invordering voor onbetwiste schulden (IOS).