Impact coronacrisis op vastgoed, projectontwikkeling en aanneming

Van april, 2020
Ewoud WILLAERT, Schoups Advocaten
Jens REDIERS, Schoups Advocaten
Rami NASSER, Schoups Advocaten

Seminarie van 16.04.2020

De coronacrisis heeft belangrijke gevolgen voor de vastgoedmarkt. Werven vallen stil, vergunningenprocedures worden verlengd of opgeschort en huurders weigeren te betalen. 

Mrs. Ewoud WILLAERT, Jens REDIERS en Rami NASSER (Schoups Advocaten) grijpen tijdens het seminarie in eerste instantie terug naar de algemene regels van het contractenrecht. Samenlezing met contractsbepalingen lost een aantal problemen zo op. Verder becommentariëren ze de genomen noodmaatregelen en hun impact op een aantal materies in het vastgoedrecht.  

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Algemene principes overmacht, imprevisie en onvoorziene omstandigheden
 • COVID-19-maatregelen en aanneming
 • Invloed op koop-verkoop onroerend goed en projectontwikkeling
 • Huurovereenkomsten: overmacht of niet?
 • Appartemensmede-eigendom:
  • Verlenging mandaten en uitstel AV’s
  • Verscherpte taken syndicus
 • Noodmaatregelen omgevingsrecht
 • Termijnen in de vergunningverlening
 • Procedureregeling Raad voor Vergunningsbetwistingen

Mrs. Ewoud WILLAERT, Jens REDIERS en Rami NASSER zijn gespecialiseerd in het vastgoedrecht en actief bij Schoups Advocaten. Schoups biedt juridische dienstverlening op maat aan cliënten uit de ondernemingswereld. Ons team van specialisten bestrijkt de voornaamste rechtsdomeinen die voor ondernemingen van belang zijn.