Hypothecair en consumentenkrediet – De gevolgen van de nieuwe wet?

Op 02/06/2016 van 12u tot 14u
Mr. Dominique BLOMMAERT, Janson Baugniet
Mr. Freya BONNARENS, Janson Baugniet
Mr. Johan VANNEROM, Janson Baugniet
Archived
Foto: nikcname

On-demand seminarie van donderdag 2 juni 2016
Sprekers: Mrs. Dominique BLOMMAERT, Freya BONNARENS en Johan VANNEROM (Janson Baugniet)

Het wetsontwerp van 26 februari 2016 herschrijft de regelgeving over het hypothecair krediet en wijzigt ook het consumentenkrediet. Het geeft gevolg aan drie evoluties:

 • De gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/17/EU met betrekking tot het hypothecair krediet die de bepalingen van de oude wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (opgenomen in Boek VII WER) grondig aanpast;
 • De verschuivingen in het toepassingsgebied tussen het consumenten- en hypothecair krediet (vb. een autofinanciering gewaarborgd door een hypotheek dient als een hypothecair krediet gekwalificeerd te worden);
 • Een aantal verduidelijkingen en interpretaties opgenomen in voornoemde richtlijn.

De nieuwe regels gelden zowel voor de banken als voor de financiële instellingen en hebben betrekking op reclame, koppelverkoop en (pre-)contractuele plichten.

Het seminarie wordt gepresenteerd door de vakgroep Bank & Financieel recht van Janson Baugniet. Meer bepaald:

 • Mr Dominique BLOMMAERT is advocaat en vennoot in het kantoor Janson Baugniet en wetenschappelijk medewerker bij het Financial Law Institute (UGent). Hij leidt er het departement Bank & Financieel recht. Hij is gespecialiseerd in het kredietrecht, waaronder ook het consumentenkredietrecht en het aansprakelijkheidsrecht van kredietgevers vallen. Hij adviseert regelmatig zijn klanten over de wettelijke aspecten verbonden aan de creatie van nieuwe bank- en financiële producten en staat hen ook in de behandeling van eventuele geschillen. Hij publiceerde veelvuldig over dit onderwerp.
 • Mr. Freya BONNARENS is advocaat-counsel  in het kantoor Janson Baugniet . Zij is gespecialiseerd in het consumenten- en hypothecair kredietrecht en behandelt bovendien regelmatig dossiers met betrekking tot de marktpraktijken en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij gaf verschillende seminaries en schreef verschillende bijdragen over dit thema.
 • Mr. Johan VANNEROM is advocaat in het kantoor Janson Baugniet, waar hij deel uitmaakt van het departement Bank & Financieel recht. Hij is tevens vrijwillig wetenschappelijk medewerker bij het onderzoekscentrum 'Consument, Mededinging & Markt' (KU Leuven). Hij verdedigde in 2014 zijn doctoraat, getiteld "Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten".

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Uitbreiding van het toepassingsgebied van het hypothecair krediet in de relatie B2C
  • Het toepassingsgebied: de kredietgever en de consument;
  • De uitbreiding van het materieel toepassingsgebied: (on)roerend met of zonder hypothecaire zekerheid;
  • Het toepassingsgebied ratione loci: de financiering van buitenlands vastgoed via een Belgische kredietgever
 • Wat wijzigt er op het vlak van de reclame?
  • Nieuwe verplichte vermeldingen bij reclame
  • Welke standaardinformatie in de prospectus?
  • Impact nieuwe regelgeving op prijsverminderingen en intrestreducties bij koppelverkoop en gebundelde verkoop?
 • Nieuwigheden bij het sluiten van de kredietovereenkomst
  • Gebruik van het ESIS-standaardinformatieformulier;
  • Onderzoeksplicht van de kredietgever mbt de kredietwaardigheid;
  • Bestaat er een onthoudingsplicht bij een hypothecair krediet?
  • Welke verplichte vermeldingen in de onderhandse overeenkomst en de notariële kredietakte.

Voorkennis vereist.