Hoe kan een onderneming haar knowhow en bedrijfsgeheimen beschermen?

Op 05/11/2019 van 12u tot 14u
Jo WILLEMS, Lydian
Jurgen DE VREESE, Lydian
Ruben VAN BREUGEL, Lydian
Archived

Seminarie van 05.11.2019

Misbruik van bedrijfsgeheimen geeft vaak aanleiding tot aanzienlijke problemen. Iedere onderneming heeft er dan ook belang bij om haar kostbare bedrijfsgeheimen op een efficiënte wijze te beschermen.

Tijdens dit seminarie zal op een praktische wijze worden toegelicht hoe een onderneming haar bedrijfsgeheimen kan beschermen en waarbij rekening wordt gehouden met de impact van de recente wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen. Deze wet tracht een geharmoniseerd kader te scheppen inzake het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Jo Willems en Ruben Van Breugel (Lydian) zullen tijdens dit seminarie de handelsrechtelijke aspecten bespreken terwijl Jurgen De Vreese (Lydian)de arbeidsrechtelijke aspecten zal toelichten. 

De volgende concrete topics komen aan bod:

  • Bedrijfsgeheimen: wat wordt hier onder verstaan?
  • Bescherming van bedrijfsgeheimen: de nieuwe wettelijke regeling doorgelicht.
  • Beter voorkomen dan genezen: welke contractuele clausules kan ik opnemen in arbeids- en handelsrechtelijke overeenkomsten en waar moet ik op letten?
  • Mijn (ex)-werknemer of contractpartij gebruikt of misbruikt mijn bedrijfsgeheimen: hoe bewijs ik dit?
  • Welke concrete acties zijn er mogelijk om te verhinderen dat mijn bedrijfsgeheimen verder worden gebruikt of misbruikt?