Het WVV en haar fiscale gevolgen - Nationaliteit en mobiliteit van vennootschappen

Op 22/06/2020 van 12u tot 14u
Pieter-Jan WOUTERS , EY Tax Consultants
Laura DERMINE, EY Law
,
Archived

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd het vennootschaps- en verenigingsrecht geïntegreerd, vereenvoudigd en geflexibiliseerd. De fiscale wetgeving werd in lijn gebracht met het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht om zo discrepanties tussen beide rechtstakken te vermijden en om de invoering van het WVV fiscaal te neutraliseren. Een goed begrip van deze nieuwe maatregelen is cruciaal om de fiscale ‘bijwerkingen’ van het WVV en de herzieningen in het WIB92 te identificeren en te kunnen kaderen, aangezien ze verder reiken dan op het eerste zicht blijkt.

In dit seminarie wordt de focus gelegd op de overschakeling van werkelijke zetelleer naar statutaire zetelleer, en dus de nationaliteit en mobiliteit van vennootschappen. Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  • Nieuwe procedure voor grensoverschrijdende omzetting van vennootschappen
  • Mismatch tussen vennootschapsrecht (statutaire zetel) en fiscaal recht (werkelijke zetel)
  • Wanneer zijn buitenlandse ondernemingen onderworpen aan Belgische boekhoudregels?
  • Migraties vanuit een derde land naar de EU via België

Pieter-Jan Wouters is manager bij EY. Hij heeft ruim 7 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over de hervorming van de vennootschaps-belasting en andere fiscale topics.

Laura Dermine is als advocate verbonden aan EY Law (balie van Brussel) met eveneens een bijzondere expertise in vennootschaps- en handelsrecht. Zij behaalde tevens een master in vennootschapsrecht aan de KULeuven en ook zij vertegenwoordigt EY Law binnen EYnovation.