Het WVV en haar fiscale gevolgen - internationale fiscaliteit

Op maandag 21 september, 2020 van 12u tot 14u
Pieter-Jan WOUTERS, EY
,
,
Zet in uw agenda 21 september, 2020 12:00 21 september, 2020 14:00 Het WVV en haar fiscale gevolgen - internationale fiscaliteit Online Lexalert seminar "Het WVV en haar fiscale gevolgen - internationale fiscaliteit" Lexalert MM/DD/YYYY

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd het vennootschaps- en verenigingsrecht geïntegreerd, vereenvoudigd en geflexibiliseerd. De fiscale wetgeving werd in lijn gebracht met het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht om zo discrepanties tussen beide rechtstakken te vermijden en om de invoering van het WVV fiscaal te neutraliseren. Een goed begrip van deze nieuwe maatregelen is cruciaal om de fiscale ‘bijwerkingen’ van het WVV en de herzieningen in het WIB92 te identificeren en te kunnen kaderen, aangezien ze verder reiken dan op het eerste zicht blijkt.

In dit seminarie wordt de focus gelegd op de internationale fiscale aspecten van het hervormde vennootschapsrecht. Onder meer de volgende topics komen aan bod:

  • Zorgt de beperking van het aantal vennootschapsvormen voor problemen bij de praktische toepassing van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn, Interest-Royaltyrichtlijn en Fusierichtlijn?
  • Komt de hervormde besloten vennootschap (BV) in aanmerking voor het US check-the-box systeem?
  • Wat is de rol van buitenlandse rechtsvormen bij de beoordeling van fiscale transparantie voor Belgische doeleinden? En hoe moeten de buitenlandse karakteristieken (lex societatis) worden vergeleken met Belgische normen (lex fori)?
  • Heeft de loskoppeling van de statutaire zetel (WVV) en werkelijke zetel (WIB92) een impact op de DAC 6 meldingsplicht, de maatregelen ter bestrijding van hybride mismatches, enz...

Pieter-Jan Wouters is manager bij EY. Hij heeft 8 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit met specifieke focus op vennootschapsbelasting. Hij is auteur van verschillende fiscale bijdragen en spreker op seminaries over diverse fiscale topics.