Het WVV in 10 (praktische) vragen

Op 24/05/2019 van 15u tot 17u
Anneleen STEENO , intui advocaten
Kim VAN HERCK, intui advocaten
,
Archived

Seminarie van 24.05.2019

Na de vele academische en theoretiserende seminaries waarin de grote en algemene lijnen van de hervormingen werden toegelicht, zijn de eerste oprichtingen onder het nieuwe WVV inmiddels achter de rug en hebben reeds een aantal vennootschappen gebruik gemaakt van de ‘opt in’ mogelijkheid om (vrijwillig én vervroegd) van de nieuwe vennootschapsrechtelijke bepalingen te kunnen genieten. Tegelijkertijd duiken onvermijdelijk ook de eerste praktische vragen en problemen op die een veeleer pragmatisch antwoord vergen. De sprekers kaarten in dit seminarie 10 concrete en voor de praktizijn bijzonder relevante vraagstukken aan:

  1. Welke rechtsvorm kiezen onder het WVV?
  2. Wat gebeurt er met bestaand kapitaal en reserves in de BV nu het concept kapitaal wordt afgeschaft?
  3. Betekent de afschaffing van het kapitaal in de BV dat er geen vermogensvereiste meer speelt en dat alle winsten en inbrengen kunnen worden uitgekeerd?
  4. Op welke manier verandert het WVV de stemverhoudingen tussen aandeelhouders?
  5. Krijgt het bestuur meer of minder slagkracht/verantwoordelijkheid onder het WVV?
  6. Welke effecten kan ik uitgeven en hoe?
  7. Geeft het WVV meer mogelijkheden i.v.m. conflictenbeslechting?
  8. Welke data van inwerkingtreding en overgangsrecht moet ik onthouden?
  9. Wat met bestaande aandeelhoudersovereenkomsten?
  10. Wat moet of kan ik best aanpassen in mijn statuten in het licht van het WVV?

Meesters Anneleen Steeno en Kim Van Herck zijn advocaten, respectievelijk stichtend vennoot en senior medewerker, bij intui advocaten te Leuven. Zij leggen zich in het bijzonder toe op het vennootschaps- en effectenrecht en mergers en acquisitions.