Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op kapitaal en effecten, stemrechten en overdracht van effecten

Op 09/11/2018 van 12u tot 14u
Wim GOOSSENS, Eubelius
Philippe MULLIEZ, Eubelius
,
Archived

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen sloopt een aantal heilige huisjes. Aldus wordt binnen de BV het concept kapitaal vervangen door het concept (eigen) vermogen. Ook wat betreft de rechten van de aandeelhouders inzake stemming en winstverdeling vindt een ware revolutie plaats. De sprekers brengen een systematisch en overzichtelijk seminarie omtrent de impact van de tsunami aan wijzigingen inzake kapitaal en effecten.

Volgende onderwerpen zullen in detail aan bod komen:

 • Kapitaal
  • Afschaffing concept “maatschappelijk kapitaal”
   • Inbrengregels: vrije bepaling aard en omvang van de inbrengen
   • toereikend aanvangsvermogen en financieel plan
   • het kapitaalbegrip op fiscaal en boekhoudkundig vlak
  • Geen gedwongen gelijkheid meer van aandeelhouders
   • Statutaire bepaling winstverdelingsrechten en stemrechten
   • Bijkomende inbrengen
    • Met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen
    • Voorkeurrecht – opheffing – verzaking
  • Quid met de stakeholders?
   • Schuldeiserbescherming
    • Oprichtersaansprakelijkheid
    • Uitkeringen uit de vennootschap – hoofdelijke aansprakelijkheid
    • Alarmbelprocedure
   • Vennootschaps- versus insolventierecht
 • Effecten
  • Mogelijkheid tot uitgifte van verschillende soorten van aandelen en effecten
   • Aandelen en gelijke rechten
   • Converteerbare obligaties en warranten
  • Vrije overdraagbaarheid van aandelen – overdrachtsbeperkingen
   • NV
   • BV
   • CV
  • Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties
  • Financial assistance

Meesters Philippe Mulliez en Wim Goossens zijn beiden partner bij Eubelius en onder meer gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Zij hebben inmiddelstalloze publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde en ervaren sprekers op zowel interne als externe seminaries.