Het vernieuwde vennootschapsrecht: bijzondere focus op governance, bestuur, organen en werking

Op 20/11/2018 van 12u tot 14u
Wim GOOSSENS, Eubelius
Philippe MULLIEZ, Eubelius
,
Archived

Seminarie van 20.11.2018

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal op ingrijpende wijze het bestuur binnen een vennootschap wijzigen. Tegelijkertijd bieden deze wijzigingen nieuwe opportuniteiten.

De sprekers behandelen in dit seminarie in extenso en per type van vennootschap of vereniging de op til zijnde wijzigingen en de impact daarvan op de bestaande structuren en/of statutaire regelingen.

Tijdens het seminarie komen o.a. volgende topics aan bod:

 • Inleiding en gemeenschappelijke bepalingen
  • De rechtspersoon-bestuurder en de vaste vertegenwoordiger
   • Verduidelijking en wijziging bestaande wettelijke regeling
   • Verbod dubbele hoedanigheid
   • Vrije keuze en plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
  • Schriftelijke besluitvorming
  • Belangenconflicten
  • Aansprakelijkheid
  • Bezoldiging en sociaal statuut
 • Wijzigingen inzake bestuur
  • NV (en de vroegere Comm.VA)
   • Facultatief duaal bestuur – keuze tussen 3 bestuursvormen
    • Directieraad en Raad van Toezicht
    • Argumentering en motivering keuze
    • Benoeming – lidmaatschap – cumul – coöptatie
    • Bevoegdheden – concurrentie
    • Quid met bestaande directiecomité’s?
   • Afzetbaarheid van bestuurders
    • Default regeling
    • Mogelijkheid tot statutaire en/of contractuele afwijking
    • Quid in geval van conflict tussen statuten en contract?
   • Dagelijks bestuur
  • BV
  • CV
  • Andere rechtspersonen en verenigingen
 • Overgangsrecht - Inwerkingtreding

Meesters Philippe Mulliez en Wim Goossens zijn beiden partner bij Eubelius en onder meer gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Zij hebben inmiddelstalloze publicaties op hun naam staan en zijn veelgevraagde en ervaren sprekers op zowel interne als externe seminaries.