Het vennootschapsbestuur – Wat zijn de wettelijke taken en uitdagingen?

Op 30/05/2017 van 12:00u tot 14:00u
Roel NIEUWDORP, Ambos NBGO
Samuel DARCHEVILLE, Ambos NBGO
,
Archived

Online seminarie op 30 mei 2017
Sprekers: Mrs. Roel NIEUWDORP en Samuel DARCHEVILLE (Ambos NBGO)

Wie lid wordt van de raad van bestuur van een vennootschap, stapt in een kader dat sterk gereguleerd wordt door het vennootschapswetboek. De vennootschapsbestuurder zal zich niet alleen de business, objectieven en waarden van het bedrijf eigen moeten maken maar ook zicht krijgen op de verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving.

De vennootschapsbestuurder komt met tal van praktische zaken in aanraking: onder welke omstandigheden kan een elektronische raad van bestuur, hoe wordt de agenda opgesteld en hoe worden de notulen opgesteld en bijgehouden. Andere zijn fundamenteler en vergen een meer grondige kennis van het vennootschapsrecht: hoever reikt mijn aansprakelijkheid, wordt de vennootschap correct vertegenwoordigd,…

Mrs. Roel NIEUWDORP en Samuel DARCHEVILLE zijn beiden advocaat bij Ambos NBGO. Het kantoor heeft een sterke focus op het vennootschapsrecht en werkte mee aan het "Vademecum Algemene Vergadering" (Larcier 2016).

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Rol en opdracht bestuurder
  • Algemene achtergrond – evolutie van de rol van de bestuurder omwille van (i) wettelijke evolutie, (ii) regels inzake aansprakelijkheid en (iii) evolutie van de business
  • Controleren maar ook stimuleren
   • Relatie met management
   • Taak van voorzitter RvB
   • Controlemechanismen
   • Langetermijnvisie (en de spanningen met de aandeelhouders)
  • Diversiteit en evenwicht
   • Samenstelling van de RvB
   • Onafhankelijke bestuurders
 • Concretisering op het terrein
  • Bestuurder: plichten en vertrouwelijkheid
  • Het bepalen van agendapunten
  • M&A projecten vanuit het oogpunt van de RvB
  • Financiële management (art. 633 W. Venn.)
  • Taal van de debatten en van de notulen
  • Het fysische houden van de RvB
  • Delegatie van bevoegdheden – vertegenwoordiging van de vennootschap