Het rustpensioen van werknemers: diverse aspecten + toekomstige hervormingen

Van januari, 2020
Elise LAEREMANS, Younity
,
,

Seminarie van 21.01.2020

Tijdens de loopbaan wordt de werknemer vaak geconfronteerd met professionele keuzes (arbeidsduurvermindering, wijziging van de verloning, wijziging van werkgever, wijziging van sociaal statuut, enz.) die zijn pensioen kunnen beïnvloeden. De werkgever wordt eveneens geconfronteerd met deze vragen via haar werknemers. Het doel van dit online seminarie is om de gevolgen van deze keuzes voor het pensioenbedrag te begrijpen. We bespreken eveneens de te nemen maatregelen in het kader van het vertrek op pensioen, evenals de opties die er zijn voor gepensioneerde werknemers die hun beroepsactiviteit wensen verder te zetten. Tenslotte zullen we een overzicht geven van de hervormingen waaraan wij ons kunnen verwachten. 

Dit online seminarie wordt gegeven door Elise Laeremans, advocaat-vennoot bij Younity. Elise is dagelijks bezig met de (wettelijke en aanvullende) pensioenmaterie. Zij wordt aldus geconfronteerd met praktische vragen van werknemers en werkgevers met betrekking tot de wettelijke pensioenen. 

Tijdens het seminarie zullen de volgende punten worden behandeld:

  • Beknopte samenvatting van het Belgisch pensioensysteem
  • De voorwaarden voor pensionering
  • De voorwaarden voor het vervroegd pensioen
  • De elementen die mijn pensioenbedrag kunnen beïnvloeden: duur van de loopbaan, verloning, familiale situatie
  • De plafonds voor de cumul van een pensioen met een beroepsinkomen
  • De te nemen stappen om op pensioen te vertrekken en een rustpensioen te verkrijgen
  • De andere pensioenprestaties voorzien door het pensioenstelsel voor werknemers
  • De link tussen het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen
  • De volgende hervormingen waaraan men zich kan verwachten