Het overlijden van de bedrijfsleider, de continuïteit van de KMO, de overlijdensverzekering en de verzekering erfbelasting

Van maart, 2019
Gerrit VAN DAELE, Universiteit Gent
,
,

Seminarie van 14.03.2019

Vele (Vlaamse) KMO’s staan of vallen met de persoon van de bedrijfsleider zelfs indien de KMO het enige of veruit het belangrijkste bestanddeel vormt binnen het familievermogen. Het overlijden van de bedrijfsleider is niet alleen een persoonlijk en familiaal drama maar heeft veelal ook een enorme impact op de onderneming.

De spreker bekijkt hoe op deze problematiek kan geanticipeerd worden en/of hier aan kan geremedieerd worden en hoe de continuïteit te waarborgen van de KMO na het overlijden van één der vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders en dit door vooruit te denken en door sluitende statuten en/of (aandeelhouders) overeenkomsten op te maken; dit alles – uiteraard - zonder de onvermijdelijke fiscale (erfbelasting), financiële (waardebepaling en financieringsproblematiek) en verzekeringstechnische (verzekering erfbelasting) aspecten uit het oog te verliezen.

Volgende topics komen aan bod:

 • Model-casus en risico-analyse
  • objectief
  • problematiek
  • analyse
 • Mogelijke oplossingen
  • Opvangen van de gevolgen van de erfrechtelijke en/of huwelijksvermogensrechtelijke bepalingen
  • Afwijkingen via testament en/of huwelijkscontracten en -bedingen
  • Vennootschapsrechtelijke oplossingen en statutaire bepalingen
   • voortzettingsbeding
   • beding van aanwas
   • inkoop en vernietiging van aandelen
   • aandeelhoudersovereenkomst met aankoopoptie
  • Overlijdensverzekering
   • Financiering via een overlijdensverzekering
   • Successierechtenverzekering
 • Conclusie: Peace of mind!

Professor Gerrit Van Daele is als docent verbonden aan de vakgroep financiële economie van de Universiteit Gent. Hij is auteur van talloze artikels en uitgaven inzake verzekeringen en als docent uiteraard een ervaren en boeiende spreker.