Het nieuwe verenigingsrecht: de intrede van de ‘non-profit’ sector in de ondernemingswereld

Op 18/10/2018 van 12u tot 14u
Dirk VAN GERVEN, NautaDutilh International Law Firm
Ken LIOEN, NautaDutilh International Law Firm
,
Archived

Door het feit dat de geplande hervorming van het vennootschapsrecht veruit met de meeste aandacht gaat lopen, wordt soms vergeten dat ook de regelgeving voor verenigingen en stichtingen ingrijpende wijzigingen zal ondergaan.

Dit seminarie is het eerste in een reeks van 2 waarbij vooreerst aandacht zal worden besteed aan de VZW en de IVZW en in het tweede seminarie de stichtingen aan bod zullen komen.

Het opzet van beide seminaries is niet te theoretiserend te zijn maar te concentreren op de concrete werking van de rechtspersonen met aandacht voor de:

 • praktische uitwerking van de statuten, en
 • op stapel staande boekhoudkundige en fiscale wijzigingen.

 Volgende topics komen aan bod:

 • Inleiding: Wat zijn de belangrijkste wijzigingenin het licht van de hervorming van het vennootschappen- en verenigingsrecht?
  • Het onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen en het winstbegrip
  • De (nieuwe) mogelijkheden voor VZW’s om winstgevende activiteiten te ontplooien (mits behoud van het uitkeringsverbod)
  • Bijkomende opportuniteiten en blijvende verboden
 • Juridische aspecten
  • De dagelijkse werking van de VZW
   • De identificatie van de VZW in het rechtsverkeer
    • Identificatie van de personen die optreden namens de VZW
    • Verplichte vermeldingen uitgaande van de VZW
   • Wijzigingen m.b.t. de algemene ledenvergadering en het bestuursorgaan
    • Aantal leden van de vereniging en van het bestuursorgaan
    • Verruimde bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan:
     • Dagelijks bestuur
     • Schriftelijke besluitvorming
     • Belangenconflictenregeling
     • Mogelijkheid tot coöptatie
     • Woonstkeuze
  • De VZW en het insolventierecht
  • Het Wetboek Economisch recht: faillissement en bescherming tegen schuldeisers
  • Impact op de eventuele aansprakelijkheid als lid van de vereniging of van het bestuursorgaan; bescherming van de oprichters?
 • Fiscale aspecten
  • Belastingstelsel van toepassing op VZW’s: rechtspersonenbelasting, regionale belastingen, taks tot vergoeding der successierechten, etc...
  • Onderworpenheid aan vennootschapsbelasting? Fiscale impact van de gewijzigde vennootschapsrechtelijke benadering?
 • Overgang van rechtspersonenebelasting naar vennootschapsbelasting
  • Mogelijkheden om activiteiten over te dragen naar een vennootschap
  • Gevolgen op het vlak van de rekeningen
  • Gevolgen op het vlak van financiering
 • Overgangsrecht en -maatregelen
  • Inwerkingtreding, overgangsperiode en overgangsmaatregelen
  • Praktische aandachtspunten bij:
  • De aanpassing van bestaande statuten of de uitwerking van nieuwe statuten
  • Onmiddellijk te nemen maatregelen voor bestaande verenigingen
  • Wat met bestaande afwijkende statutaire bepalingen? Geleidelijke en/of gedeeltelijke aanpassing mogelijk?
  • Voorafgaandelijke aanpassing van de statuten en de inschrijving bij de KBO
 • Capita selecta
  • Impact voor estate- en successieplanning/certificaticering aandelen
  • Impact op fusie en splitsing
  • Gevolgen van het afschaffen van de SO-vennootschap
  • Welke samenwerkingsvormen kan een VZW aangaan? Kan een VZW aandeelhouder of vennoot worden in een commerciële vennootschap? Kan een VZW deel uitmaken van:
  • een groep met commerciële vennootschappen? een holdingstructuur ? een joint-venture?
  • een private stichting?
  • eventuele gevolgen voor de fiscale behandeling?
  • Zijn er specifieke aandachtspunten inzake de corporate governance van een vzw?
  • specifieke bepalingen voor de IVZW’s en buitenlandse VZW’s
 • Modelclausules en -akten

 

Meester Dirk Van Gerven is sedert maart 2018 managing partner van de Brusselse poot van het advocatenkantoor NautaDutilh en is een autoriteit op het gebied van vennootschaps- en financieel recht. Hij is voorzitter van de raad van toezicht van de FSMA, ondervoorzitter van CEPANI, lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap en is onder meer auteur van diverse handboeken over Verenigingen (2004), Stichtingen (2004), Rechtspersonen (2007) en Vennootschappen (2016).

Meester Ken Lioen is local partner bij de afdeling Tax van NatauDutilh Brussel. Hij heeft een uitgebreide ervaring in grensoverschrijdende transacties en internationale fiscale structuren. Meester Lioen heeft inmiddels talloze artikels en publicaties op zijn actief en is een bijzonder gewaardeerd spreker op zowel interne als externe seminaries.