Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken

Van september, 2019
Wannes VANDENBUSSCHE, Linklaters | KULeuven
,
,

Seminarie van 19.09.2019

Net zoals vele andere rechtstakken is ook het bewijsrecht in volle evolutie. 

Traditioneel waren de desbetreffende bepalingen verspreid tussen het Burgerlijk Wetboek (burgerlijk bewijs) en Wetboek van Koophandel (handelsbewijs). De Wet Hervorming Ondernemingsrecht, die in werking is getreden op 1 november 2018, maakte daar door de invoering van artikel 1348bis BW reeds een einde aan. Intussen staat nog een grotere hervorming van de bewijsregels op til. Op 4 april 2019 keurde het Federaal Parlement Boek 8 over Bewijs goed als onderdeel van het nieuw Burgerlijk Wetboek. Boek 8 houdt niet alleen een codificatie in van het bewijsrecht met behoud van het bestaande bewijsstelsel doch tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om het bewijsrecht te moderniseren, te actualiseren, aan te passen aan de technologische evoluties en te versoepelen, waar nodig te verduidelijken en een aantal betwiste kwesties te beslechten. Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking vanaf 1 november 2020.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het Nieuw Burgerlijk Wetboek
 • De indeling en krachtlijnen van boek 8
 • De wettelijke definities:
  • de reeds doorgevoerde wijzigingen via de Wet Digital Act II
  • de nieuwe wettelijke definities
 • De bewijslast:
  • de basisregel
  • de medewerking aan de bewijsvoering
  • de theorie van het bewijsrisico
  • de omkering van het bewijsrisico als ultimum remedium
 • De bewijsstandaard:
  • redelijke mate van zekerheid als normale bewijsstandaard
  • bewijs van waarschijnlijkheid bij een positief of van een negatief feit
 • De toelaatbaarheid van bewijsmiddelen:
  • de algemene regel
  • het gereglementeerde vermogensrechtelijke bewijsstelsel
 • De bewijsmiddelen:
  • schriftelijk bewijs
  • getuigenbewijs
  • vermoedens
  • bekentenis
  • eed
 • Het ondernemingsbewijsrecht:
  • van handels- naar ondernemingsbewijs
  • wijzigingen door art. 1348bis BW
  • wijzigingen door boek 8 Bewijs
 • Inwerkingtreding:
  • overgangsregime
  • uitzonderingen

Meester Wannes Vandenbussche is advocaat (balie van Brussel) verbonden aan de Dispute Resolution Practice van Linklaters waarbij hij zich voornamelijk richt op (buiten)contractuele en financiële geschillen. Hij is ook erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Meester Vandenbussche doctoreerde aan de KULeuven waar hij gedurende het academiejaar 2018-19 als plaatsvervangend docent het aanvullende keuzevak bewijsrecht in de master rechten te Leuven doceerde. Hij is eveneens redactielid van het Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht en de redacteur procesrecht van het Nieuw Juridisch Weekblad. Tot slot heeft Meester Vandenbussche inmiddels talloze publicaties op zijn naam staan en is hij, mede vanuit zijn onderwijservaring, een veelgevraagd spreker op interne en externe seminaries.