Het Nationaal Pandregister in werking op 1 januari 2018

Op 08/12/2017 van 12u tot 14u
Luc BONTINCK, FOD Financiën
,
,
Archived

Op 1 januari 2018 treedt de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (de “Pandwet”) in werking. Deze wet werd aangepast door de reparatiewet van 25 december 2016. Het was wachten op het koninklijk besluit van 14 september 2017 waarmee het Nationaal Pandregister ingevoerd werd, vooraleer de volledige wetgeving in voege kon treden.

Het seminarie focust op het Nationaal Pandregister. Voor vele toekomstige gebruikers is dit momenteel een “black box”. Tijdens het seminarie wordt inzicht gegeven in de praktische werking van het Nationaal Pandregister o.a. aan de hand van screenshots. Verder wordt stilgestaan bij een aantal aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van het Nationaal Pandregister.

Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Wie kan zich registreren in het pandregister?
 • Wat is het verschil tussen identificatie en authenticatie van pandhouder en verkoper en hoe gebeurt dit?
 • Wat is het verschil tussen een modale en een geregistreerde gebruiker?
 • Draagwijdte van de voorafgaande overeenkomst voor de geregistreerde gebruiker?
 • Welke faciliteiten geniet de geregistreerde gebruiker?
 • Opmaak van het webformulier voor het registeren van een nieuw pandrecht en een nieuw eigendomsvoorbehoud;
 • Welke acties zijn vereist voor een vernieuwing, wijziging, verwijdering, rangafstand en overdracht?
 • Wie kan het pandregister raadplegen?
 • Hoe gebeurt de authenticatie bij de raadpleging van het pandregister?
 • Welke gegevens kan de gebruiker raadplegen?
 • Retributie voor raadpleging – Hoe berekenen en betalen?
 • Hoe bewijst het Nationaal Pandregister de raadpleging en de zoekresultaten?

De heer Luc BONTINCK volgt de werking van het Nationaal Pandregister op binnen de FOD Financiën.